Komunikat archiwalny

Instytut Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków do Programu wydawniczego - edycja 2020

Program skierowany jest do wydawnictw i współpracujących z nimi autorów – badaczy, teoretyków, autorów publikacji popularnonaukowych. Budżet programu wynosi 60 000 zł. Organizator dofinansuje wydanie publikacji maksymalną kwotą 20 000 zł.

Instytut Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków do Programu wydawniczego - edycja 2020
Fot. Pixabay

Program wydawniczy jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty polegające na publikacji wydawnictw naukowych i popularnonaukowych (pierwszych wydań wydawnictw polskojęzycznych lub pierwszych wydań tłumaczeń na język polski, także pozycji dla dzieci i młodzieży) z dziedziny tańca oraz wydawnictw popularyzatorskich, w tym: prac doktorskich i magisterskich, tomów pokonferencyjnych, biografii, monografii, tomów zbiorowych, albumów okolicznościowych, numerów specjalnych periodyków i innych dotyczących tańca.

Program skierowany jest do wydawnictw i współpracujących z nimi autorów – badaczy, teoretyków, autorów publikacji popularnonaukowych etc.

Uprawnionymi do uczestnictwa w programie wnioskodawcami są podmioty prawa polskiego prowadzące gospodarczą w zakresie wydawniczym lub statutową działalność wydawniczą.

W programie mogą wziąć udział:

  • wydawca wraz z autorem – twórcą oryginalnego dzieła w języku polskim,
  • wydawca dysponujący prawami do dzieła oryginalnego w języku polskim
    lub dysponujący poświadczeniem możliwości nabycia takich praw w formie listu intencyjnego lub innego dokumentu,
  • wydawca dysponujący prawami zależnymi do tłumaczenia na język polski publikacji dzieł obcojęzycznych lub dysponujący poświadczeniem możliwości nabycia takich praw w formie listu intencyjnego lub innego dokumentu.

Partnerami mogą być osoby fizyczne oraz polskie państwowe i samorządowe instytucje kultury, polskie organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).

Rodzaje kwalifikujących się projektów:

  • Pierwsze wydania (pierwodruku) nowego dzieła naukowego lub popularnonaukowego z dziedziny tańca oraz wydawnictw popularyzatorskich, w tym: prac doktorskich, habilitacyjnych i magisterskich, tomów pokonferencyjnych, biografii, monografii, tomów zbiorowych, albumów okolicznościowych, numerów specjalnych periodyków i innych z ww. dziedziny, także publikacji dla dzieci i młodzieży.
  • Pierwsze wydania w języku polskim dzieł obcojęzycznych z dziedziny tańca, w tym także publikacji dla dzieci i młodzieży.  

Budżet programu wynosi 60 000 zł. Organizator dofinansuje wydanie publikacji maksymalną kwotą 20 000 zł.

Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 3 grudnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://imit.org.pl/programy/departament-tanca/2900

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy