Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”

Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży w ww. kategoriach wiekowych, stworzenie zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach seniorskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”
Fot. Pixabay

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:

 • polskie związki sportowe;
 • Polski Komitet Olimpijski;
 • stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające
 • w obszarze kultury fizycznej.

W ramach realizacji Programu wyróżniono następujące zadania:

 • szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego,
 • współzawodnictwo sportowe,
 • organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Na realizację programu Minister w 2020 r. przeznaczył kwotę w wysokości 118 900 000 zł, w tym na realizację działania związanego z:

 • udziałem w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich - 500.000 zł;
 • udziałem w Akademickich Mistrzostwach Świata – 2 500 000 zł;
 • organizacją zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej- 400 000 zł.

Wnioski należy składać do dnia:

 • 31 maja 2020 r. - w przypadku szkolenia i współzawodnictwa sportowego zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego oraz współzawodnictwa sportowego;
 • 30 września 2020 r. - w przypadku organizacji zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Składane wnioski muszą przewidywać w realizacji planowanego działania udział środków własnych i środków z pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5% możliwej do przyznania dotacji, przy czym wkład własny Wnioskodawcy w realizację zadania, nie może być mniejszy niż 2% możliwej do przyznania dotacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2019-rok/2696,Program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolza.html

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy