Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 2020 - Edycja VIII

DOZ Fundacja dbam o zdrowie zaprasza do składania wniosków w ramach Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 2020 - Edycja VIII
Fot. Pixabay

Głównym celem konkursu jest finansowe i proceduralne wsparcie podmiotów w działalności związanej z pomocą osobom chorym, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na prowadzenie kompleksowej terapii farmakologicznej. Stworzenie i rozwijanie ogólnopolskiego projektu łączącego organizacje pozarządowe oraz podmioty rynku ochrony zdrowia, które chcą wspólnie nieść pomoc potrzebującym, a także integracja środowiska farmaceutycznego wspierającego działalność charytatywną Fundacji.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej.

W ramach konkursu DOZ Fundacja dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące. Tworząc wspólne budżety z lokalnymi organizacjami, przy współpracy aptek, konkurs może odpowiadać na indywidualne potrzeby osób chorych.

Celem konkursu jest także propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowaniem współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.

Pula środków przeznaczona na realizację VIII edycji wynosi 1 milion złotych. Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu to 100 000 zł. Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2020 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://dozfundacja.pl/projekty/

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy