Konsultacje Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2020–2022

W okresie od 7 do 29 maja 2020 roku Prezydent Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2020–2022.

Konsultacje Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2020–2022
Fot. Organizacje Pozarządowe

Celem konsultacji jest uzyskanie uwag, wniosków i propozycji od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1590), będących materiałem pomocniczym w tworzeniu ww. projektu. Uwagi mogą zgłaszać organizacje, które w swojej działalności statutowej zajmują się organizowaniem pieczy zastępczej na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Wypełnione formularze konsultacyjne należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2020 r. na:

  • adres poczty elektronicznej: dd@mops.krakow.pl
  • numer faksu: 12 616 54 28
  • adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14, 30–529 Kraków, tel. 12 616 53 32

Dodatkowo odbędą się trzy dyżury telefoniczne ekspertów, które zostaną przeprowadzone:

  • w poniedziałek 11 maja 2020 r. w godzinach 8:00–11:00
  • w poniedziałek 18 maja 2020 r. w godzinach 12:00–15:00
  • w piątek 22 maja 2020 r. w godzinach 10:00–13:00

Eksperci dyżurować będą pod numerami telefonów: 12 616 53 32 oraz 601 802 114.

Budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Józefińskiej 14 oraz ul. Limanowskiego 13 są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Pliki do pobrania:

Projekt uchwały w spawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2020–2022 wraz z uzasadnieniem

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2020–2022

Formularz konsultacyjny

pokaż metkę
Autor: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy