Komunikat archiwalny

Konkurs grantowy Patroni Roku 2020

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłosiła konkurs grantowy Patroni Roku 2020.

Konkurs grantowy Patroni Roku 2020
Fot. Pixabay

Konkurs ma na celu upamiętnienie Patronów, uznanych za zasługi i szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, poprzez finansowe wsparcie projektów ściśle z Nimi związanych z uwzględnieniem ich wartości edukacyjnej i kulturowej.

Motywy tematyczne, w które muszą wpisywać się zgłoszone Projekty:

 1. Święty Jan Paweł II;
 2. Hetman Stanisław Żółkiewski;
 3. Leopold Tyrmand;
 4. Roman Ingarden;
 5. Jan Kowalewski;
 6. Ojciec Józef Maria Bocheński;
 7. Bitwa Warszawska;
 8. Zaślubiny Polski z Morzem w Pucku;
 9. Fizyka.

Formy działań, na które można uzyskać Grant:

 1. upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych;
 2. konferencje, spotkania, sympozja, webinaria;
 3. wydawnictwa;
 4. koncerty;
 5. wydarzenia plenerowe;
 6. formy współzawodnictwa na odległość;
 7. wystawy;
 8. audycje radiowe, telewizyjne;
 9. promocja w Internecie;
 10. aplikacje mobilne;
 11. warsztaty;
 12. projekty innowacyjne.

Obszary działań, na które nie można przeznaczyć środków z Grantu:

 1. pokrycie bieżących kosztów działalności Wnioskodawcy lub kosztów organizacji niezwiązanych bezpośrednio z realizacją Projektu, kosztów utrzymania biura Wnioskodawcy;
 2. zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
 3. przedsięwzięcia realizowane dla osiągnięcia zysku;
 4. działalność polityczna.

W związku z ograniczeniami w przemieszczaniu się i grupowaniu ludzi spowodowanymi zagrożeniem epidemicznym i w konsekwencji utrudnieniami w realizowaniu działań objętych Konkursem, w tradycyjnej – dotychczas przyjętej formie edukacji zbiorowej i bezpośredniej, konkurs będzie realizowany z wykorzystaniem innowacyjnych form dostosowanych do aktualnych norm współżycia społecznego. Projekty zgłoszone do konkursu będą oceniane w pierwszej kolejności pod kątem formy realizacji uwzględniającej innowacyjność oraz bezpieczne, indywidualne dotarcie do beneficjenta.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o Grant są organizacje non-profit, m.in.: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego.

Wnioskodawca może złożyć jeden Wniosek w ramach jednej edycji Konkursu.

Projekt nie może się rozpocząć wcześniej niż 3 sierpnia 2020 r., a zakończyć później niż 12 miesięcy od daty jego rozpoczęcia.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru jednego z dwóch koszyków finansowych wymienionych poniżej, zgodnie z wnioskowaną wysokością Grantu:

 1. koszyk A – od 1 000 zł do 19 999 zł; planuje się przyznać 8 Grantów.
 2. koszyk B – od 20 000 zł do 30000 zł; planuje się przyznać 5 Grantów.

Od Wnioskodawcy składającego wniosek w koszyku A nie jest wymagany wkład własny finansowy do Projektu. Od Wnioskodawcy składającego wniosek w koszyku B jest wymagany min. 20% wkład własny finansowy do Projektu.

Wnioski można składać w terminie od 2 czerwca 2020 r. do 5 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy