Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Nabór do programu Wspólnie dla dziedzictwa 2020

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił nabór do programu „Wspólnie dla dziedzictwa 2020”.

Fot. Pixabay
Pixabay

Głównym celem Programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń Polaków. Program ma dwa cele strategiczne:

  1. wzrost społecznego zaangażowania w identyfikację dziedzictwa i w system opieki nad zabytkami, osiągany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami;
  2. wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego poprzez pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa, jego znaczenia i wartości z nim związanych, umożliwiający tworzenie pozytywnej emocjonalnej więzi pomiędzy społecznościami lokalnymi a dziedzictwem kulturowym.

W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez niżej wymienione działania:

  1. działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;
  2. działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości;
  3. działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości.

Projekt zgłaszany do Programu może realizować jeden lub kilka rodzajów działań.

Zaleca się, by Projekt był tak skonstruowany, by umożliwiał przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych działań w sposób zgodny z obowiązującymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia wprowadzonymi w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w szczególności poprzez wykonywanie działań niezbędnych do realizacji Projektu w trybie pracy zdalnej oraz z uwzględnieniem tego, że:

  1. Wszelkie prace terenowe, jeżeli projekt będzie takie zakładał, odbędą się do 15 września 2020 r.
  2. Efekty działań będą dostępne za pośrednictwem sieci Internet.

Zadanie może być realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia ogłoszenia naboru do 31 października 2020 r.

O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się wyłącznie fundacje i stowarzyszenia będące podmiotami prawa polskiego.
Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w Programie.

Na realizację Programu przeznaczono 700 000,00 zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł, a maksymalna 80 000 zł. Dofinansowanie Zadania może wynosić do 100% budżetu Zadania.

W ramach Programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru Wniosków w terminie do 9 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4321

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2020-06-15
Data aktualizacji: 2020-06-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat