Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Granty na wsparcie programów podejmujących kwestię czystej energii i zmian klimatycznych

Ambasada i Konsulat USA ogłosiły możliwość ubiegania się o dofinansowanie (NOFO, Notice of Funding Opportunity) w postaci grantów na wsparcie programów podejmujących kwestię czystej energii i zmian klimatycznych.

Otrzymane granty muszą być spożytkowane na wsparcie:

  1. Programów, które zwiększają świadomość czystych źródeł energii i/lub zmian klimatycznych. Propozycje mogą obejmować programy edukacyjne dla młodzieży, szkolenia dla pedagogów, debaty publiczne, wystawy, itp.
  2. Programów edukacyjnych nt. środowiska i znaczenia dbałości o czyste powietrze i wodę, ochrony środowiska, ochrony przyrody, itp.
  3. Konferencji poświęconych czystej energii i/lub zmianom klimatycznym.
  4. Programów, w ramach których zaproszeni amerykańscy eksperci zaprezentują polskim słuchaczom najlepsze amerykańskie doświadczenia w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, odnawialnych źródeł energii, tworzenia miejsc pracy bazujących na czystej energii i ochrony środowiska.

Wnioski nie odnoszące się konkretnie do jednego z powyższych tematów nie będą rozpatrywane.

Ponadto preferowane będą projekty o charakterze innowacyjnym, które:

  • przyczyniają się do nawiązywania relacji między Amerykanami i Polakami,
  • tworzą relacje między amerykańskimi i polskimi instytucjami, organizacjami i grupami środowiskowymi,
  • włączają różnorodne grupy odbiorców i beneficjentów i/lub przynoszą im korzyść; mowa o takich grupach, jak osoby z niepełnosprawnościami, imigranci, mniejszości etniczne i mieszkańcy obszarów wiejskich.

O granty mogą ubiegać się miejscowi przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych, instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz mediów, których wnioski dotyczą obszarów tematycznych wymienionych powyżej. Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit.

Amerykańskie organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o granty, ale powinny wykazać we wniosku powiązanie z lokalnym partnerem na terenie Polski.

Organizacja może złożyć jeden wniosek.

Maksymalna wysokość grantu wynosi 20 000 USD. Preferowane będą projekty z wkładem własnym.

Program dotyczy projektów, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż we wrześniu 2021 r. Czas realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy.

Termin składania wniosków upływa 5 lipca 2021 r. o godz. 17:00.

Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować na adres: grantspoland@state.gov

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://pl.usembassy.gov/pl/education-culture-pl/program-grantow/klimat_granty/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-06-11
Data aktualizacji: 2021-06-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat