Komunikat archiwalny

Komisje Dialogu Obywatelskiego w Krakowie

Komisje Dialogu Obywatelskiego mogą już rozpoczynać w Krakowie swoją działalność.

28 kwietnia Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski podpisał Zarządzenie, które określa tryb ich powoływania oraz zasady funkcjonowania.

Komisje Dialogu Obywatelskiego w Krakowie
Fot. Organizacje Pozarządowe

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią tego dokumentu, który otwiera nowe pole do współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na zasadach samorządności i równości stron oraz woli współdziałania.

Zobacz:

Zarządzenie Nr 759/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.04.2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.


Regulamin powoływania oraz zasady funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego (Załącznik do Zarządzenia).

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa

WAŻNE:

Wniosek o powołanie Komisji Dialogu Obywatelskiego należy skierować do Wydziału Spraw Społecznych UMK – ul. Stachowicza 18, 30 – 103 Kraków w kopercie opatrzonej tytułem „Wniosek o powołanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. …” celem stwierdzenia jego poprawności formalnej.

W dalszej kolejności wniosek jest kierowany przez Wydział Spraw Społecznych do właściwego merytorycznie (wskazanego we wniosku) wydziału/biura UMK celem stwierdzenia jego prawidłowości merytorycznej.


Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: Portal NGO PL
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy