Komunikat archiwalny

WSPÓLNIE DLA KRAKOWA - konferencja krakowskich organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski zaprasza przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych do udziału w konferencji "WSPÓLNIE DLA KRAKOWA", która odbędzie się 7 marca br. o godz. 15.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3/4). Uwaga: termin zgłoszeń został przedłużony do 5 marca br., do godziny 14.00.

WSPÓLNIE DLA KRAKOWA - konferencja krakowskich organizacji pozarządowych
Fot. Organizacje Pozarządowe

Wielce Szanowni Państwo!

Organizacje pozarządowe posiadające szeroką wiedzę o potrzebach i problemach adresatów swych działań, dysponujące bogatymi doświadczeniami wynikającymi z codziennej praktyki są bardzo ważnymi i naturalnymi partnerami organów samorządu. Od lat wspólnie z Gminą Miejską Kraków budują nowoczesną tożsamość Miasta, współtworzą przestrzeń przyjazną mieszkańcom, realizują zadania publiczne i podejmują inicjatywy w wielu obszarach takich jak: kultura, edukacja, pomoc społeczna, przedsiębiorczość, niepełnosprawność, ochrona zdrowia. W naszym Mieście działa Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego i Komisje Dialogu Obywatelskiego, funkcjonuje Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS), realizowane są programy – roczny i wieloletni - współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi. W sierpniu 2013 r. na stanowisko mojego Pełnomocnika ds. Polityki Społecznej powołałem Panią Annę Okońską-Walkowicz, dla której tematyka NGOs jest szczególnie ważna i bliska.

Jestem przekonany, że współpracę tę należy kontynuować i wzmacniać, a wspólne działanie w kreowaniu i realizowaniu polityki miasta oraz zaspakajaniu potrzeb różnych grup społecznych decyduje o rozwoju Krakowa.

Dlatego też wraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego pragnę zaprosić przedstawicieli wszystkich krakowskich organizacji pozarządowych na konferencję "WSPÓLNIE DLA KRAKOWA", która odbędzie się 7 marca 2014 r. o godz. 15.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3/4).

Podczas spotkania – pierwszego organizowanego w tak szerokiej formule – chciałbym zaprosić Państwa do dyskusji nad wyzwaniami tworzenia założeń wieloletniego programu współpracy z NGOs na lata 2015-2018. Członkowie Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przekażą też Państwu informację na temat działalności Rady, której dwuletnia kadencja dobiega końca w lipcu 2014 r.

Szczególnie gorąco zapraszam Państwa do debaty o nowej idei - powołania Rady Organizacji Pozarządowych Krakowa.  Mam nadzieję, iż konferencja będzie okazją do przedstawienia stanowiska trzeciego sektora w tej sprawie oraz – w przypadku pozytywnej rekomendacji – podjęcia wspólnej decyzji o jej powołaniu. Liczę, iż Rada będzie ważnym ciałem konsultacyjno-doradczym, mogącym podejmować działania na rzecz stałego zwiększania roli i znaczenia oraz integracji krakowskich organizacji pozarządowych.

Żywię głębokie przekonanie, że dzięki lepszym, bardziej efektywnym i zakładającym większą partycypację formom współpracy będziemy działać skutecznie i "WSPÓLNIE DLA KRAKOWA".

Proszę o przesyłanie zgłoszeń udziału w konferencji na adres mailowy: ngo@um.krakow.pl, lub nr faxu: 12 616 78 13. Wszelkich informacji o konferencji udziela: Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, tel. 12 616 78 00.

Serdecznie zapraszam do udziału!

Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski


ZAPROSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

PROGRAM KONFERENCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

UWAGA: Termin zgłoszeń upływa 05.03.2014 r., godzina 14.00.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ALINA BRATKO
Podmiot publikujący: Portal www.ngo.krakow.pl
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy