Oferta Centrum Obywatelskiego C10

Dzięki Centrum Obywatelskiemu Centrum C10 mieszkańcy Krakowa i organizacje pozarządowe mają możliwość skorzystania z wielu form wsparcia i działań takich jak (m.in.):

 • infrastruktura: bezpłatne udostępnianie przestrzeni do pracy/spotkań. Sala o powierzchni 53,66 m² idealnie nadaje się do organizacji większych wydarzeń: np. warsztatów z pozyskiwania finansowania na działalność NGO, slajdowisk, seminariów upowszechniających rezultaty mniejszych projektów, mniejsze sale będą wykorzystywane do spotkań dla mniej liczebnych grup, do pracy co-workingowej, sala komputerowa - wyposażona w komputery i rzutnik (np. na szkolenie z obsługi komputera dla seniorów czy kursu zaawansowanego excela dla liderów). Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze. Budynek pozbawiony barier architektonicznych. W salach dostępny Internet Wi-Fi, komputery, rzutniki, flipcharty i materiały biurowe. Osoby i organizacje zainteresowane korzystaniem z sal, będą zobligowane do zapoznania się z Regulaminem funkcjonowania (w tym nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń) Centrum C10.
 • wsparcie administracyjne: dostęp do telefonu i internetu, możliwość przechowywania dokumentacji, możliwość korzystania z adresu korespondencyjnego, inne;
 • biblioteka NGO: ogólnodostępna baza wiedzy i publikacji (NGO/inne)
 • warsztaty i szkolenia: 250 godz. szkoleniowych, w tym warsztaty liderskie. Przykładowe szkolenia: wprowadzenie do zarządzania projektami, zarządzanie zespołem, promocja inicjatyw społecznych, PR, motywowanie pozafinansowe, symulacja rozmowy ze sponsorem. Zgodnie z zasadą empowerment tematyka zostanie uzgodniona i dopasowana do potrzeb i oczekiwań odbiorców. Będzie można zgłaszać swoje potrzeby w siedzibie C10 lub przez formularz elektroniczny na stronie C10;
 • doradztwo w zakresie prowadzenia i rozwoju organizacji pozarządowej, wsparcie mentoringowe/rozwojowe: m.in. działalność nieodpłatna/odpłatna i gospodarcza, status OPP, budowanie strategii, inne;
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych: przygotowywanie wniosków projektowych; środki lokalne, regionalne i ogólnopolskie, środki krajowe i zagraniczne;
 • doradztwo w zakresie realizacji i rozliczania projektów, wsparcie projektowe: pomoc w przygotowaniu wniosków (+ wnioski inicjatywy lokalnej, budżet obywatelski), realizacji projektów w tym rozwiązywanie problemów, wsparcie przy rozliczeniu;
 • wsparcie prawne: cykliczne informacje w newsletterze, mediach społecznościowych; cykliczne (1/mc) szkolenia z wybranych zagadnień; konsultacje prawne dla ngo/grup nieformalnych oraz konkretna pomoc (np. przygotowanie wniosku o dostęp do informacji publicznej, wniosku do KRS, wniosku o przyspieszenie sprawy, regulamin konkursu, zgody marketingowe w newsletterze, zgody uczestników na wykonywanie zdjęć);
 • pozostałe warsztaty, w tym prowadzone przez wolontariuszy: np. fotograficzne, językowe, graficzne, komputerowe, gimnastyka;
 • inne wydarzenia: moderowane spotkania tematyczne i branżowe, akcje informacyjno-promocyjne, cykliczne spotkania Aktywnych Mieszkańców, międzypokoleniowe spotkania integracyjne, networking i wymiana doświadczeń (śniadania lub podwieczorki - wymiana doświadczeń, poszukiwanie partnerów), wymiana dobrych praktyk, slajdowiska, spotkania z ekspertami;
 • ankietyzacja i badanie oczekiwań: NGO, grup nieformalnych, mieszkańców Krakowa, wypracowywanie rekomendacji, w tym dla UMK;
 • szerokie działania komunikacyjne, w tym informacyjno-edukacyjne oraz inne wydarzenia budujące wzrost zaangażowania obywatelskiego oraz zwiększające skuteczność działań grup i organizacji pozarządowych. Działania te będą miały charakter wspierający dla podmiotów już doświadczonych, inkubujący dla tych, które poza pomysłem i chęciami nie mają narzędzi do realizacji inicjatyw oraz animacyjny dla mieszkańców Krakowa.

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Centrum Obywatelskie Centrum C10

pokaż metkę
Autor: Fundacja Instytut Polityk Publicznych
Osoba publikująca: Konrad Szpak
Podmiot publikujący: NGO
POLECAMY
Norway Grants
Partnerzy