Szkolenia

Centrum Obywatelskie Centrum C 10 zaprasza na NIEODPŁATNE CERTYFIKOWANE szkolenia online!

Centrum Obywatelskie Centrum C 10, w tym trudnym dla wszystkich czasie związanym z obecną sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju i na świecie, intensyfikuje swoje działania, aby jak najskuteczniej, ale i w sposób bezpieczny, pomóc mieszkańcom Krakowa, grupom nieformalnym oraz organizacjom pozarządowym w prowadzeniu obywatelskiej aktywności oraz podnoszeniu własnych kompetencji.

Zapraszamy na bezpłatne, certyfikowane szkolenie online pn. „Podpis elektroniczny i jego praktyczne zastosowanie"!

Szkolenie odbędzie się w dniu 22 sierpnia br., w godzinach 8 - 14, za pośrednictwem aplikacji Zoom.
Szkolenie to przeznaczone jest dla przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych i grup formalnych.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności, niezbędne do świadomego stosowania podpisu elektronicznego, bezpiecznej transmisji danych za pośrednictwem Internetu oraz zabezpieczania dokumentów elektronicznych przed kradzieżą lub sfałszowaniem.

Szkolenie ma na celu przedstawienie podstaw prawnych oraz nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie nabycia lub ”założenia” podpisu elektronicznego, jego złożenia na dokumencie elektronicznym, oraz weryfikacji. W trakcie szkolenia zostaną omówione tematy związane z:
- podpisem kwalifikowanym i niekwalifikowanym,
- Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP oraz podpisem zaufanym,
- walidacją podpisu elektronicznego.

Poruszone zostaną m.in. zagadnienia, takie jak:
- Gdzie kupić, jak przygotować i podpisać dokument elektroniczny?
- Jak odczytać dokument elektroniczny podpisany elektronicznie oraz jak sprawdzić, że faktycznie został podpisany prawidłowo?

Szkolenie poprowadzi Grzegorz Basiński – specjalista w zakresie systemów informatycznych i zabezpieczeń, tematyki związanej z ochroną danych osobowych oraz analizą ryzyka. Posiada 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym. Projektował i współtworzył zaawansowane technicznie systemy bezpieczeństwa dla instytucji publicznych, a także opracowywał i wdrażał metodologie zarządzania informacją i ryzykiem w instytucjach samorządowych. Jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, jak i analizy ryzyka. Posiada certyfikaty: Audytora Wiodącego ISO/IEC 22301 ISO/IEC 27001, MoR® Certificate in Risk Management. Ukończył Executive Master of Business Administration na Apsley Business School w Londynie. Prowadzi szkolenia oraz wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce bezpieczeństwa teleinformatycznego, a także jest autorem artykułów i opracowań poświęconych tematyce technologii teleinformatycznych.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy wypełnić formularz szkoleniowy:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=j8sR-eHj70KoiAHkPCm8VE7CzGl0iGNKvEKPoR5vGvtURFJDVFhFWDVFUU8xSVZQMzNIVU43NjNWUS4u

 Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość ze szczegółowymi informacjami na temat szkolenia.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.
Podnieś swoje kompetencje razem z Centrum Obywatelskim Centrum C 10! Jesteśmy dla Was!

Podpis elektroniczny nowy


---

W swojej ofercie Centrum posiada szereg szkoleń, których celem jest podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji Mieszkanek oraz Mieszkańców Krakowa.

Na tematykę szkoleń wpływ mają potrzeby mieszkańców - każdy zainteresowany uczestnictwem w nich może zgłosić swój pomysł. Przykładowymi tematami mogą być: 

- Jak zarządzać zespołem? 
- Metody motywacji pozafinansowej
- Jak promować inicjatywy społeczne? 
- Symulacja rozmowy biznesowej 
- Cechy dobrego lidera społecznego
- Wprowadzenie do zarządzania projektami

Chcielibyśmy w pełni dostosować tematykę organizowanych szkoleń i warsztatów do potrzeb i oczekiwań naszych beneficjentów.
W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiego formularza ankiety dotyczącego propozycji tematów poszczególnych wydarzeń.

Kwestionariusz ankiety znajduje się pod linkiem:

Ankieta - PROPOZYCJE TEMATYKI SZKOLEŃ I WARSZTATÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM OBYWATELSKIE CENTRUM C10

Serdecznie dziękujemy za każdy wypełniony kwestionariusz! To dla nas nieoceniona pomoc.

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.​

pokaż metkę
Osoba publikująca: Konrad Szpak
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy