Dokument archiwalny

Otwarte konkursy ofert ogłaszane w roku 2014 - Wydział Spraw Społecznych UMK

Otwarte konkursy ofert ogłaszane w roku 2014 - Wydział Spraw Społecznych UMK
Fot. Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku zadania publicznego pn. "Centrum Obywatelskie"


Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego w zakresie „Działanie na rzecz integracji emerytów i rencistów" ze środków Dzielnicy X.


Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresach: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży", „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" w ramach zadań uznanych przez Dzielnice za priorytetowe oraz „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w ramach zadań uznanych przez Dzielnice za priorytetowe.


Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie "Działań na rzecz osób niepełnosprawnych","Kompetencji decyzyjnych Dzielnic" oraz "Zadań uznanych przez Dzielnice za priorytetowe".

 
Otwarty konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego pt. "Promocja i organizacja wolontariatu".


Otwarty konkurs ofert dot. realizacji zadania publicznego pt. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku".

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy