Dokument archiwalny

Otwarte konkursy ofert ogłaszane w roku 2014 - Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

Otwarte konkursy ofert ogłaszane w roku 2014 - Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK
Fot. Organizacje PozarządoweOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2015-2017 pt. „Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądyo znaczeniu promocyjnym dla miasta".

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Karol Estreicher jr „Dziennik wypadków 1981-1984".

 
Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Cyklicznie realizowane festiwale międzynarodowe o znaczeniu promocyjnym dla miasta".


Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarzekultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza".

 
Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wydarzenia kulturalne i artystyczne – projekty niskobudżetowe".

 
Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Całoroczna oferta programowa".

 
Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – sztuki wizualne i performatywne".


Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – muzyka".


Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy