Dokument archiwalny

Otwarte konkursy ofert ogłaszane w roku 2014 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Otwarte konkursy ofert ogłaszane w roku 2014 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Fot. Organizacje Pozarządowe
Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej polegającego na zapewnieniu możliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej, zabiegów higienicznych, w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu/lokalach Podmiotu.
(Składanie ofert do 30 grudnia 2014 r. godz. 9:00)

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. ośrodka wsparcia - klubu samopomocy na terenie Dzielnicy V Krowodrza dla 15 osób starszych i 15 dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu.
(Składanie ofert do 29 grudnia 2014 r. godz. 8:00)

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. środowiskowego domu samopomocy przeznaczonego dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi w lokalu podmiotu znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
(Składanie zgłoszeń do 19 grudnia 2014 r. godz. 8:00)

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. środowiskowego domu samopomocy przeznaczonego dla 23 osób z zaburzeniami psychicznymi w lokalu Gminy Miejskiej Kraków znajdującym się w Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
(Składanie zgłoszeń do 19 grudnia 2014 r. godz. 8:00)

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. środowiskowych domów samopomocy przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w lokalach podmiotów znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
(Składanie zgłoszeń do 18 grudnia 2014 r. godz. 8:00)

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. środowiskowych domów samopomocy przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w lokalach podmiotów znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
(Składanie zgłoszeń do 18 grudnia 2014 r. godz. 8:00)

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób, polegającego na prowadzeniu Ośrodka poradnictwa i terapii, w terminie od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r., na terenie Dzielnicy I Śródmieście w Krakowie, w lokalu/lokalach Podmiotu.
(Składanie zgłoszeń do 8 grudnia 2014 r.)

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu ośrodka poradnictwa i terapii, w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r., na terenie Dzielnicy I Śródmieście w Krakowie, w lokalu/lokalach Podmiotu.
(Składanie ofert do 18.12.2014 r. - godz. 8.00)

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu ośrodka poradnictwa i terapii, w terminie od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r., na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie, w lokalu stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków.
(Składanie zgłoszeń do 8 grudnia 2014 r.)

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu ośrodka poradnictwa i terapii, w terminie od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r., na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie, w lokalu stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków.
(Składanie ofert do 18.12.2014 r. - godz. 8.00)

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu ośrodka poradnictwa i terapii, w terminie od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r., na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie, w lokalu/lokalach Podmiotu.
(Składanie zgłoszeń do 8 grudnia 2014 r.)

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu ośrodka poradnictwa i terapii, w terminie od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r., na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie, w lokalu/lokalach Podmiotu.
(Składanie ofert do 18.12.2014 r. - godz. 8.00)

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2017 r. mieszkania chronionego, zlokalizowanego w Dzielnicy XVIII Nowa Huta, przeznaczonego dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu.
(Składanie wniosków 16.12.2014 godz. 8:00)

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2017 r. mieszkania chronionego przeznaczonego dla 7 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu.
(Składanie wniosków 16.12.2014 godz. 8:00)

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2017 r., w lokalu Gminy Miejskiej Kraków znajdującym się w Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki, mieszkania chronionego przeznaczonego dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
(składanie wniosków do 16.12.2014 godz. 8:00)

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem : "Prowadzenie w okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2017r. w lokalu Podmiotu, placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci.
(Składanie zgłoszeń do 1.12.2014r.)

Konkurs na powierzenie zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: "Prowadzenie w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2017 w lokalu Podmiotu, placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci".
(Składnie ofert do 15.12.2014r. - godz. 8.00)

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2017r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XI, placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej zapewniającej 175 miejsc".
(Składanie zgłoszeń do 1.12.2014r.)

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2017r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XI, placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej zapewniającej 175 miejsc".
(Składanie ofert do 15.12.2014 r. - godz. 8.00)

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 57 osób przewlekle somatycznie chorych w lokalu podmiotu znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
(Składanie ofert do 12.12.2014 r. - godz. 8.00)

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w lokalu podmiotu znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
(Składanie ofert do 12.12.2014 r. - godz. 8.00)

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, w tym redystrybucji żywności pozyskanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (FEAD), w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.
(Składanie ofert do 11.12.2014 r. - godz. 9.00)

Konkurs w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu działalności charytatywnej polegającego na zapewnieniu możliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej, zabiegów higienicznych, w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu/lokalach Podmiotu.
(Składanie zgłoszeń do 4.12.2014 do godz. 9.00)

Nabór na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności charytatywnej, w ramach zadań priorytetowych Dzielnic miejskich Krakowa w 2014 roku.
(Składanie zgłoszeń do 22.10.2014)

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności charytatywnej, w ramach zadań priorytetowych Dzielnic miejskich Krakowa w 2014 roku.
(Składanie ofert do 3.11.2014)

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.11.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy I, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 28 miejsc".
(Składanie ofert do 7.10.2014)

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.11.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy I, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 28 miejsc".
(Składanie ofert do 21.10.2014 do godz. 8:00)

Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym polegającego na zorganizowaniu Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w latach 2014-2016
(Składanie ofert do 17.10.2014 15:00)

Zarządzenie nr 88/2014 Dyrektora MOPS w Krakowie z dnia 19.09.2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. „Prowadzenie Programu Aktywności Lokalnej dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności z Dzielnicy XVIII Nowa Huta oraz Dzielnicy III Prądnik Czerwony, w projekcie „Pora na aktywność" w okresie od 1 października 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w zasobach Oferenta".
(Składanie ofert do 12.09.2014)

Konkurs na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. „Prowadzenie Programu Aktywności Lokalnej dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków w szczególności z Dzielnicy XVIII Nowa Huta oraz Dzielnicy III Prądnik Czerwony w projekcie „Pora na aktywność w okresie od 1 października 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w zasobach lokalowych Oferenta".
(Składanie ofert do 19.09.2014)

Konkurs na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. „Prowadzenie Programu Aktywności Lokalnej dla członków rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków w szczególności z Dzielnicy XVIII Nowa Huta oraz Dzielnicy III Prądnik Czerwony w projekcie „Pora na aktywność w okresie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w zasobach lokalowych Oferenta".
(Składanie ofert do 19.08.2014)

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w ramach projektu „Pora na aktywność" w okresie od 11 sierpnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r."
(Składanie ofert do 21.07.2014)

Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w ramach projektu „Pora na aktywność" w okresie od 11 sierpnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r."
(Składanie ofert do 5.08.2014 9:00)

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Uruchomienie w okresie od 18.08.2014r. do 24.08.2014r. i prowadzenie w okresie od 25.08.2014r. do 31.12.2014r. w lokalu Podmiotu, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci."
(Składanie ofert do 4.08.2014)

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 18.08.2014 roku do 31.12.2014 roku domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 57 osób przewlekle somatycznie chorych w lokalu podmiotu znajdującego się na terenie Gminy Miejskiej Kraków znajdującego się na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 22.07.2014)

Konkurs na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 18. 08. 2014 roku do 31. 12. 2014 roku domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 57 osób przewlekle somatycznie chorych w lokalu podmiotu znajdującego się na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 1.08.2014 8:00)

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 21.08.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego dla 7 dzieci"
(Składanie ofert do 10.07.2014)

Konkurs na Powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 21.08.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego dla 7 dzieci"
(Składanie ofert do 31.07.2014 8:00)

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na świadczeniu pomocy medycznej oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki i materiały medyczne w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu/lokalach Podmiotu
(Składanie ofert do 16.07.2014)

Konkurs na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na świadczeniu pomocy medycznej oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki i materiały medyczne w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu/lokalach Podmiotu
(Składanie ofert do 25.07.2014 9:00)

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na świadczeniu pomocy medycznej oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki i materiały medyczne w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu/lokalach Podmiotu
(Składanie ofert do 18.06.2014)

Konkurs na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na świadczeniu pomocy medycznej oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki i materiały medyczne w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu/lokalach Podmiotu
(Składanie ofert do 26.06.2014 15:00)

Nabór na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
(Składanie ofert do 13.06.2014)

Konkurs na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
(Składanie ofert do 23.06.2014 9:00)

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w lokalu Podmiotu znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego: dla 10 dzieci w okresie od 1.07.2014r. do 31.12.2014r. oraz dla 12 dzieci w okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2017r."
(Składanie ofert do 6.06.2014)

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w lokalu Podmiotu znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego: dla 10 dzieci w okresie od 1.07.2014r. do 31.12.2014r. oraz dla 12 dzieci w okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2017r."
(Składanie ofert do 17.06.2014 8:00)

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.03.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego 10 dzieci"
(Składanie ofert do 7.02.2014)

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.03.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci."
(Składanie ofert do 21.02.2014)

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.03.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XVIII, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 32 miejsca"
(Składanie ofert do 7.02.2014)

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.03.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XVIII, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 32 miejsca"
(Składanie ofert do 21.02.2014)

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie działalności charytatywnej polegające na zapewnieniu możliwości dokonywania zabiegów higienicznych dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej, w terminie od 1 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu/ lokalach podmiotu
(Składanie ofert do 7.02.2014)

Konkurs na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na zapewnieniu możliwości dokonywania zabiegów higienicznych dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej, w terminie od 1 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu/ lokalach podmiotu
(Składanie ofert do 21.02.2014)

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 17.02.2014 roku do 31.12.2014 roku ośrodka wsparcia – klubu samopomocy na terenie Dzielnicy V dla 15 osób starszych i 15 dzieci i młodzieży, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 3.02.2014)

Konkurs na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 17.02.2014 roku do 31.12.2014 roku ośrodka wsparcia – klubu samopomocy na terenie Dzielnicy V, dla 15 osób starszych i 15 dzieci i młodzieży, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 12.02.2014)

13.01.2014 ZARZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA MOPS - ZMIANY W WARUNKACH OGŁOSZONYCH KONKURSÓW

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1.02.2014 roku do 31.12.2016 roku ośrodka wsparcia – klubu samopomocy na terenie Dzielnicy V dla 20 osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu podmiotu.
(Składanie ofert do 10.01.2014)

Konkurs na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1.02.2014 roku do 31.12.2016 roku ośrodka wsparcia – klubu samopomocy na terenie Dzielnicy V, dla 20 osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 21.01.2014, 08:00)

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy