Dokument archiwalny

Otwarte konkursy ofert, rok 2014 - ważne dokumenty

Gmina Miejska Kraków określa w rocznych programach współpracy z organizacjami pozarządowymi zadania publiczne, realizowane w danym roku przy ich udziale.

Otwarte konkursy ofert, rok 2014 - ważne dokumenty
Fot. Organizacje Pozarządowe

 

Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych jest możliwe w formie powierzania lub wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. Wspieranie oraz powierzanie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.Ważne dokumenty:

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy