Otwarte konkursy ofert ogłaszane w roku 2015 - Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

Otwarte konkursy ofert ogłaszane w roku 2015  - Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK
Fot. Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Straty wojenne kultury polskiej w latach 1939-1945. Dokumenty rewindykacji polskich dóbr kultury zagrabionych podczas II wojny światowej z archiwum Karola Estreichera (publikacja dokumentów z lat 1939-1944)".

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec".

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2015-2017 pt. „Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta".

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wydarzenia kulturalne i artystyczne - projekty niskobudżetowe".

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza."

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta".

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "Całoroczna oferta programowa".

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy