Dokument archiwalny

Otwarte konkursy ofert ogłaszane w roku 2015 - Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK

Otwarte konkursy ofert ogłaszane w roku 2015  - Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK
Fot. Organizacje Pozarządowe

 

 

 

 

 

 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań związanych z wsparciem rodziców lub opiekunów prawnych w sprawowaniu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3".


Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki pn. "Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dla Seniorów 60+ w środowisku lokalnym".


 

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego pn. „Krakowskie Centrum Psychoonkologii".


Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia: Prowadzenie działań związanych z organizacją szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy lub utrzymaniem wolontaryjnych grup ratownictwa medycznego.


Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w następujących zakresach:
I.W zakresie ochrony i promocji zdrowia (w trybie wspierania realizacji zadania publicznego)
II. W zakresie realizacji zadania o charakterze ogólnomiejskim w ramach budżetu obywatelskiego (w trybie powierzania realizacji zadania publicznego).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy