Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Otwarte konkursy ofert ogłaszane w roku 2015 - Wydział Spraw Społecznych UMK

 

 

 

 

 

 

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2016 roku zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie działań związanych ze wsparciem rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3".


Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016 - 2018 zadania publicznego pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów na terenie miasta Krakowa”


Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.


Uzupełniający otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 i 2016 zadania publicznego pn.: "Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów na terenie miasta Krakowa".


Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2015 - 2016 zadania publicznego pn.: "Wspieranie działań wolontaryjnych i koordynacja lokalnych Centrów Aktywności Seniorów".


Uzupełniający otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 i 2016 zadania publicznego pn.: "Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów na terenie miasta Krakowa".


Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie: Promocja i organizacja wolontariatu


Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego pn.: „Dzielnicowe pośrednictwo w pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym".


Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2015-2016 zadania publicznego pn.: „Centrum Obywatelskie".


Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych".


Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 i 2016 zadania publicznego pn.: Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów na terenie miasta Krakowa.


Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego pn.: „Działanie na rzecz integracji emerytów i rencistów" ze środków Dzielnicy X.


Otwarty konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie „Wypoczynek dzieci i młodzieży" na zadanie publiczne pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży".

Uwaga: ważny komunikat dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży!


Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie: Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym: 1) Program przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii - organizacja wydarzenia nawiązującego do idei Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową 2) Program przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii – pakiet powitalny dla cudzoziemców.


Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie: Promocja i organizacja wolontariatu.


Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Tytuł zadania publicznego: Dzielnicowe pośrednictwo w pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym


Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Tytuł zadania publicznego:

  • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 r.: Profilaktyka uniwersalna i selektywna – zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa.
  • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 r.: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód. Przeciwdziałanie narkomanii.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych".

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2015-02-02
Data aktualizacji: 2016-02-04
Powrót