Dokument archiwalny

Otwarte konkursy ofert ogłaszane w roku 2015 - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Otwarte konkursy ofert ogłaszane w roku 2015 - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
Fot. Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Rodzaj zadania publicznego: Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki.


Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Rodzaj zadania publicznego: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią; Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki.

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych upłynął 14 kwietnia 2015 roku o godz. 15.00.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy