Dokument archiwalny

Otwarte konkursy ofert ogłaszane w roku 2015 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Otwarte konkursy ofert ogłaszane w roku 2015 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Fot. Organizacje Pozarządowe

 

 

 

 

 

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia i wyżywienia dla osób bezdomnych, w lokalu Podmiotu, znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

(składanie ofert do18 grudnia 2015 r. do godz. 8.15)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych kobiet, w lokalu Podmiotu znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 (składanie ofert do 18 grudnia 2015 r. do godz. 8.15)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na zapewnieniu prowadzeniu mieszkania wspieranego dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn, w lokalu Podmiotu znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

(składanie ofert do 18 grudnia 2015 r. do godz. 8.15)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2019 r.

(składanie ofert do 17 grudnia 2015 r. do godz. 9.00)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn, w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, os. Zielone.

(składanie ofert do 17 grudnia 2015 r. do godz. 8.15)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Miejskiej Kraków, mieszkania chronionego dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn, w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, przy ul. Rostworowskiego.

(składanie ofert do 17 grudnia 2015 r. do godz. 8.15)


 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie trzech obszarów Gminy Miejskiej Kraków.

(składanie ofert do 16 grudnia 2015 r. do godz. 9.00)

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Miejskiej Kraków, mieszkania chronionego dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn, w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, os. Centrum D.

(składanie ofert do 9 grudnia 2015 r. do godz. 8.15)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności charytatywnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa w 2015 roku.

(składanie ofert do 8 grudnia 2015 do godz. 9.00)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu działalności charytatywnej polegającego na prowadzeniu kuchni w zasobach lokalowych Oferenta, na terenie GMK w okresie od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

(Składanie ofert: do 25 listopada 2015 r. do godz. 8.15)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności charytatywnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa w 2015 roku.

(Składanie ofert: do 4 listopada 2015 r. do godz. 9.00)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu działalności charytatywnej polegającego na prowadzeniu kuchni w zasobach lokalowych Oferenta, na terenie GMK w okresie od 1 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

(Składanie ofert: do 22 października 2015 r. do godz. 8.15)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu wskazanym przez Gminę, noclegowni dla 100 mężczyzn i schroniska dla 100 mężczyzn pozbawionych schronienia, w okresie od 1 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2017 r.

(Składanie ofert: do 20 października 2015 r. do godz. 8.15)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu wskazanym przez Gminę, noclegowni dla 100 mężczyzn i schroniska dla 100 mężczyzn pozbawionych schronienia, w okresie od 1 października 2015r. do 30 czerwca 2017r.

(Składanie ofert: do 15 września 2015 r. do godz. 15.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały, V Krowodrza, VI Bronowice i VII Zwierzyniec Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2019 r.

(Składanie ofert: do 15 września 2015 r. do godz. 9.00)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

(Składanie ofert: do 15 września 2015 r. do godziny 8.30)


Konkurs na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej polegającego na dostosowaniu w okresie od 15 września 2015 r. posiadanego lokalu do standardów określonych w programie „Senior-WIGOR" oraz prowadzeniu działalności bieżącej w domu zaadaptowanym na potrzeby seniorów, przeznaczonego dla 30 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ do 31 grudnia 2020 r. na terenie Dzielnicy VII Miasta Krakowa.

(Składanie ofert do 28 sierpnia 2015 r. do godziny 8.00)


Konkurs wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, polegającego na prowadzeniu „Programu Aktywności Lokalnej dla członków rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 17 sierpnia 2015r. do 30 czerwca 2016r. w zasobach lokalowych Oferenta”.

(Składanie ofert 31 lipca 2015 r. do godz. 8.00)


Konkurs wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej w środowisku osób małoletnich zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i demoralizacją na terenie Dzielnicy I Stare Miasto, II Grzegórzki i XIII Podgórze Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1.08.2015 r. do 30.06.2018 r.

(Składanie ofert 15 lipca 2015 r. do godz. 8.15)


Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego, w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, polegającego na prowadzeniu Klubu Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r.

(Składanie ofert 25 czerwca 2015 r. godz. 8:00)


Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu działalności charytatywnej polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia dla bezdomnych mężczyzn, w tym schronienia dla osób niepełnosprawnych oraz osób w okresie rekonwalescencji, w terminie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2019 r.

(Składanie ofert 25 czerwca 2015 r. godz. 8:15)


Konkurs na powierzenie zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu ośrodków realizujących usługi poradnictwa i terapii dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.

(Składanie ofert 25 czerwca 2015 r. godz.: 8:15)


Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r.".

(Składanie ofert do 19 czerwca 2015 r. godz. 09:00)


Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej w środowisku osób małoletnich zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i demoralizacją na terenie Dzielnicy I Stare Miasto, II Grzegórzki i XIII Podgórze Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1.07.2015 r. do 30.06.2018 r.

(Składanie ofert do 11 czerwca 2015 godz. 8.15)


Konkurs na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r. ośrodka wsparcia - klubu samopomocy na terenie Dzielnicy VI Bronowice dla 20 osób starszych i 10 dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu.

(Składanie ofert do 20 kwietnia 2015 r. godz. 8.00)
 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy