Dokument archiwalny

Otwarte konkursy ofert ogłaszane w roku 2016 - Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

Otwarte konkursy ofert ogłaszane w roku 2016 - Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK
Fot. Organizacje Pozarządowe

 

 

 

 

 

 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Słownik Legionistów Polskich”.

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec”.

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta".

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza".

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016-2018 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Całoroczna oferta programowa".

 

Zobacz także: Otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków  w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Biuletynie informacji Publicznej Miasta Krakowa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy