Dokument archiwalny

Otwarte konkursy ofert ogłaszane w roku 2016 - Wydział Spraw Społecznych UMK

Otwarte konkursy ofert ogłaszane w roku 2016 - Wydział Spraw Społecznych UMK
Fot. Organizacje Pozarządowe

 

 

 

 

 

 

Uzupełniający otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów.”

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów.”

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w roku 2017 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w latach 2017-2018 zadania publicznego pn. "Centrum Obywatelskie"

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadania publicznego pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów na terenie Dzielnic III, VII, VIII, IX, X, XIV, XV i XVII.”

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Wspieranie więzi międzypokoleniowych - Działajmy razem” w 2016 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadania publicznego pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnego Centrum Aktywności Seniorów w Dzielnicy VIII”

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie "Wypoczynek letni dzieci i młodzieży".

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie: „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”.

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016 - 2018 zadania publicznego pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie Centrum Aktywności Seniorów w lokalu przy ul. Weissa 8/21 w Krakowie”

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy