Dokument archiwalny

Otwarte konkursy ofert ogłaszane w roku 2016 - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Otwarte konkursy ofert ogłaszane w roku 2016 - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
Fot. Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego pod nazwą „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016” w obszarach:

  • Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią”,
  • „Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki”,
  • „Profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa” oraz
  • „Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii”.
     

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy