Dokument archiwalny

Otwarte konkursy ofert ogłaszane w roku 2016 - Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego dla organizacji pozarządowych w roku 2016.

Otwarte konkursy ofert ogłaszane w roku 2016 - Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK
Fot. Organizacje Pozarządowe

 

 

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2016 zadań z zakresu zdrowia publicznego

 

 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla organizacji pozarządowych

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursowe

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla organizacji pozarządowych

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursowe

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego - „Ochrona i promocja zdrowia – organizacja kursu z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców Dzielnicy VII”

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursowe

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Uzupełniający otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla organizacji pozarządowych

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursowe

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla organizacji pozarządowych

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursowe

Rozstrzygnięcie konkursu

 

 

 

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy