Magiczny Kraków, ngo.krakow.pl/ http://ngo.krakow.pl pl-pl Mon, 16 Jul 2018 20:07:50 +0200 Konkurs ofert Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji http://ngo.krakow.pl/granty/221789,1061,komunikat,konkurs_ofert_pelnomocnika_rzadu_do_spraw_repatriacji_.html http://ngo.krakow.pl/granty/221789,1061,komunikat,konkurs_ofert_pelnomocnika_rzadu_do_spraw_repatriacji_.html Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 10 września 2018 roku do 9 września 2020 roku” ]]> Mon, 16 Jul 2018 13:40:29 +0200 „REAKTYWACJA” Program mobilności zawodowej w UE dla osób bezrobotnych 35+” - konkurs Komisji Europejskiej http://ngo.krakow.pl/granty/221788,1061,komunikat,_reaktywacja__program_mobilnosci_zawodowej_w_ue_dla_osob_bezrobotnych_35+__-_konkurs_komisji_europejskiej.html http://ngo.krakow.pl/granty/221788,1061,komunikat,_reaktywacja__program_mobilnosci_zawodowej_w_ue_dla_osob_bezrobotnych_35+__-_konkurs_komisji_europejskiej.html Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków nr. VP/2018/014 na działania przygotowawcze pod nazwą „REAKTYWACJA” Program mobilności zawodowej w UE dla osób bezrobotnych 35+”, (Preparatory action: Reactivate - Intra-EU job mobility scheme for unemployed over 35s). ]]> Mon, 16 Jul 2018 13:33:47 +0200 Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków nr. VP/2018/009 pt.: EaSI – EURES: Targeted Mobility Scheme http://ngo.krakow.pl/granty/221784,1061,komunikat,komisja_europejska_oglosila_nabor_wnioskow_nr__vp_2018_009_pt___easi___eures__targeted_mobility_scheme_.html http://ngo.krakow.pl/granty/221784,1061,komunikat,komisja_europejska_oglosila_nabor_wnioskow_nr__vp_2018_009_pt___easi___eures__targeted_mobility_scheme_.html Konkurs ma za zadanie wspierać rozwój działań na rzecz pośrednictwa pracy młodych obywateli UE w wieku od 18 do 35 lat w kraju UE, Islandii i Norwegii, poza krajem zamieszkania, oraz pomagać w usuwaniu przeszkód związanych z mobilnością. ]]> Mon, 16 Jul 2018 13:25:13 +0200 Ewaluacja Centrum Obywatelskiego w Krakowie http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/221778,52,komunikat,ewaluacja_centrum_obywatelskiego_w_krakowie.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/221778,52,komunikat,ewaluacja_centrum_obywatelskiego_w_krakowie.html Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego (ODO) - działające na mocy porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Urzędem Miasta Krakowa - przygotowuje ewaluację Centrum Obywatelskiego w Krakowie. ]]> Mon, 16 Jul 2018 13:00:57 +0200 Zaproszenie do projektu w ramach Grantów Wyszehradzkich http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/221705,52,komunikat,zaproszenie_do_projektu_w_ramach_grantow_wyszehradzkich.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/221705,52,komunikat,zaproszenie_do_projektu_w_ramach_grantow_wyszehradzkich.html Rusza projekt w ramach Grantów Wyszehradzkich pt.: “Constructive dialogue as a tool to enhance cooperation-presenting best practices” („Konstruktywny dialog, jako narzędzie wzmacniające współpracę - prezentacja najlepszych praktyk”). ]]> Wed, 11 Jul 2018 14:31:10 +0200 Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – edycja 2018”. http://ngo.krakow.pl/granty/221698,1061,komunikat,minister_sportu_i_turystyki_oglosil__program_rozwoju_infrastruktury_lekkoatletycznej___edycja_2018__.html http://ngo.krakow.pl/granty/221698,1061,komunikat,minister_sportu_i_turystyki_oglosil__program_rozwoju_infrastruktury_lekkoatletycznej___edycja_2018__.html Celem Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej, jest poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej w ujęciu ilościowym i jakościowym. W wyniku realizacji Programu zostaną dofinansowane obiekty w różnych wariantach funkcjonalnych i realizacyjnych, zarówno przeznaczone na potrzeby treningu i realizacji zajęć wychowania fizycznego, jak również umożliwiające – w miarę możliwości – profesjonalne współzawodnictwo sportowe. ]]> Wed, 11 Jul 2018 13:30:19 +0200 Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs pt.: „Godność, wolność, niepodległość” http://ngo.krakow.pl/granty/221697,1061,komunikat,minister_edukacji_narodowej_oglosil_konkurs_pt____godnosc__wolnosc__niepodleglosc__.html http://ngo.krakow.pl/granty/221697,1061,komunikat,minister_edukacji_narodowej_oglosil_konkurs_pt____godnosc__wolnosc__niepodleglosc__.html Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Godność, wolność, niepodległość” – wsparcie szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim w organizowaniu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą Polską. ]]> Wed, 11 Jul 2018 13:23:24 +0200 NGO a ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/221680,52,komunikat,ngo_a_ustawa_o_przeciwdzialaniu_zagrozeniom_przestepczoscia_na_tle_seksualnym.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/221680,52,komunikat,ngo_a_ustawa_o_przeciwdzialaniu_zagrozeniom_przestepczoscia_na_tle_seksualnym.html Przypominamy wszystkim organizacjom pozarządowym o obowiązku stosowania ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. ]]> Wed, 11 Jul 2018 09:27:45 +0200 Budżet obywatelski 2018 – wyniki głosowania http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/221674,52,komunikat,budzet_obywatelski_2018___wyniki_glosowania.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/221674,52,komunikat,budzet_obywatelski_2018___wyniki_glosowania.html Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania na zadania zgłoszone w ramach V edycji budżetu obywatelskiego. Ostateczne zatwierdzenie wykazu projektów do realizacji nastąpi do 31 lipca. ]]> Wed, 11 Jul 2018 10:09:43 +0200 Przedłużono termin konsultacji projektu uchwały dotyczącej „Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022” http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/221646,52,komunikat,przedluzono_termin_konsultacji_projektu_uchwaly_dotyczacej__programu_ochrony_srodowiska_przed_polami_elektromagnetycznymi__pem__dla_miasta_krakowa_na_lata_2018___2022_.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/221646,52,komunikat,przedluzono_termin_konsultacji_projektu_uchwaly_dotyczacej__programu_ochrony_srodowiska_przed_polami_elektromagnetycznymi__pem__dla_miasta_krakowa_na_lata_2018___2022_.html Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa informuje o przedłużeniu terminu Konsultacji projektu uchwały dotyczącej „Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022” ]]> Mon, 09 Jul 2018 12:03:01 +0200