Magiczny Kraków, ngo.krakow.pl/ http://ngo.krakow.pl pl-pl Sat, 22 Sep 2018 09:46:50 +0200 Szkolenie „Strategia promocji i marketing w ngo” http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/223439,52,komunikat,szkolenie__strategia_promocji_i_marketing_w_ngo_.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/223439,52,komunikat,szkolenie__strategia_promocji_i_marketing_w_ngo_.html Czy wiesz jak ważne dla NGO jest planowanie strategiczne? Jak mówić o działaniach i sukcesach aby zainteresować i zaangażować innych? O tym jak dobrze opracować strategię w organizacji oraz prowadzić skuteczną promocję dowiedzieć będzie się można podczas szkolenia w Centrum Obywatelskim. ]]> Fri, 21 Sep 2018 13:50:32 +0200 „Jesienna akademia nowych technologii” - rusza rekrutacja http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/223438,52,komunikat,_jesienna_akademia_nowych_technologii__-_rusza_rekrutacja_.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/223438,52,komunikat,_jesienna_akademia_nowych_technologii__-_rusza_rekrutacja_.html Jak skutecznie prowadzić kampanie w mediach społecznościowych i dotrzeć do użytkowników tematów związanych z NGO? Jak przygotować materiały promocyjne, zbudować stronę internetową oraz skąd pozyskać niezbędne narzędzia? ]]> Fri, 21 Sep 2018 13:36:08 +0200 Zaproszenie na dziewiątą konferencję Diversity Hub, Diversity & Inclusion Changemakers 2018. It’s complicated. Gender balance in leadership http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/223429,52,komunikat,zaproszenie_na_dziewiata_konferencje_diversity_hub__diversity___inclusion_changemakers_2018__it_s_complicated__gender_balance_in_leadership.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/223429,52,komunikat,zaproszenie_na_dziewiata_konferencje_diversity_hub__diversity___inclusion_changemakers_2018__it_s_complicated__gender_balance_in_leadership.html To już dziewiąta konferencja Diversity Hub dedykowana biznesowi i przez biznes współtworzona, a zarazem największe wydarzenie w obszarze zarządzania różnorodnością w biznesie w Polsce. ]]> Fri, 21 Sep 2018 11:51:51 +0200 Bezpłatny program warsztatów design thinking dla NGO. Przywództwo z misją: Laboratorium http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/223327,52,komunikat,bezplatny_program_warsztatow_design_thinking_dla_ngo__przywodztwo_z_misja__laboratorium.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/223327,52,komunikat,bezplatny_program_warsztatow_design_thinking_dla_ngo__przywodztwo_z_misja__laboratorium.html Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych zaprasza do udziału w programie mentorskiego wsparcia "Przywództwo z misją: Laboratorium". Zapraszamy NGO, które chciałyby w praktyce wykorzystać metodę design thinking i przy okazji dowiedzieć się więcej o swoich odbiorcach. ]]> Wed, 19 Sep 2018 10:14:33 +0200 Ponownie ogłoszono konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Fundusz wkładu własnego” http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/223316,52,komunikat,ponownie_ogloszono_konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego_pn___fundusz_wkladu_wlasnego__.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/223316,52,komunikat,ponownie_ogloszono_konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego_pn___fundusz_wkladu_wlasnego__.html Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych informuje o ponownym ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Fundusz wkładu własnego”. Termin składania ofert upływa 9 października 2018 roku o godz. 15.00. ]]> Wed, 19 Sep 2018 08:39:50 +0200 Konkurs ofert Ministra Zdrowia http://ngo.krakow.pl/granty/223274,1061,komunikat,konkurs_ofert_ministra_zdrowia_.html http://ngo.krakow.pl/granty/223274,1061,komunikat,konkurs_ofert_ministra_zdrowia_.html Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Upowszechnianie wiedzy na temat powiązań między różnymi zagrożeniami dla zdrowia lub korelującymi czynnikami ryzyka i chroniącymi w ramach Zadań koordynacyjnych, ewaluacyjnych i badawczych. ]]> Tue, 18 Sep 2018 10:46:55 +0200 Europejski Korpus Solidarności – Staże i miejsca pracy http://ngo.krakow.pl/granty/223272,1061,komunikat,europejski_korpus_solidarnosci___staze_i_miejsca_pracy.html http://ngo.krakow.pl/granty/223272,1061,komunikat,europejski_korpus_solidarnosci___staze_i_miejsca_pracy.html Staże i miejsca pracy to jeden z trzech filarów Europejskiego Korpusu Solidarności. To działania, które zapewniają młodym ludziom możliwość pracy lub odbycia stażu w instytucjach w Polsce lub za granicą. Umożliwiają one rozwijanie umiejętności i zdobywanie doświadczeń zawodowych, które zwiększą ich szanse na rynku pracy. ]]> Tue, 18 Sep 2018 10:34:33 +0200 Europejski Korpus Solidarności – projekty solidarności http://ngo.krakow.pl/granty/223268,1061,komunikat,europejski_korpus_solidarnosci___projekty_solidarnosci.html http://ngo.krakow.pl/granty/223268,1061,komunikat,europejski_korpus_solidarnosci___projekty_solidarnosci.html Projekty Solidarności to jednym z trzech filarów Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekty są odpowiedzią na potrzeby współdziałania z mieszkańcami gminy lub dzielnicy, w której realizowane są projekty bądź z seniorami z sąsiadującego domu dziennego pobytu lub przedstawicielami władz samorządowych – Projekty Solidarności otwierają, bowiem możliwość takiej współpracy. ]]> Tue, 18 Sep 2018 10:39:42 +0200 Europejski Korpus Solidarności – projekty wolontariatu http://ngo.krakow.pl/granty/223266,1061,komunikat,europejski_korpus_solidarnosci___projekty_wolontariatu_.html http://ngo.krakow.pl/granty/223266,1061,komunikat,europejski_korpus_solidarnosci___projekty_wolontariatu_.html Wolontariat jest jednym z trzech działań Europejskiego Korpusu Solidarności. Aby wziąć udział w projekcie nie trzeba  posiadać doświadczenia, nie jest wymagane specjalistyczne wykształcenie ani znajomość języka obcego – do udziału może zgłosić się każdy. ]]> Tue, 18 Sep 2018 10:16:51 +0200 Konkurs Ofert Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie http://ngo.krakow.pl/granty/223212,1061,komunikat,konkurs_ofert_miejskiego_osrodka_pomocy_spolecznej_w_krakowie_.html http://ngo.krakow.pl/granty/223212,1061,komunikat,konkurs_ofert_miejskiego_osrodka_pomocy_spolecznej_w_krakowie_.html Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych w zakresie działalności charytatywnej, określonych w stosownych uchwałach Rad Dzielnic. ]]> Mon, 17 Sep 2018 09:04:11 +0200