Magiczny Kraków, ngo.krakow.pl/ https://ngo.krakow.pl pl-pl Mon, 27 Jan 2020 01:55:01 +0100 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” https://ngo.krakow.pl/granty/236664,1061,komunikat,ministerstwo_rodziny__pracy_i_polityki_spolecznej_oglosilo_konkurs_w_ramach_programu__od_zaleznosci_ku_samodzielnosci_.html https://ngo.krakow.pl/granty/236664,1061,komunikat,ministerstwo_rodziny__pracy_i_polityki_spolecznej_oglosilo_konkurs_w_ramach_programu__od_zaleznosci_ku_samodzielnosci_.html Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać. ]]> Thu, 23 Jan 2020 08:32:39 +0100 I tura naboru do Inkubatora „Generator Dostępności” https://ngo.krakow.pl/granty/236662,1061,komunikat,i_tura_naboru_do_inkubatora__generator_dostepnosci_.html https://ngo.krakow.pl/granty/236662,1061,komunikat,i_tura_naboru_do_inkubatora__generator_dostepnosci_.html Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Województwo Wielkopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłosili I turę naboru do Inkubatora „Generator Dostępności”. ]]> Thu, 23 Jan 2020 08:26:25 +0100 Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert https://ngo.krakow.pl/granty/236660,1061,komunikat,zarzad_powiatu_w_krakowie_oglosil_otwarty_konkurs_ofert_.html https://ngo.krakow.pl/granty/236660,1061,komunikat,zarzad_powiatu_w_krakowie_oglosil_otwarty_konkurs_ofert_.html Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki. ]]> Thu, 23 Jan 2020 08:11:43 +0100 Konkurs FAJNE GRANTY T-Mobile https://ngo.krakow.pl/granty/236654,1061,komunikat,konkurs_fajne_granty_t-mobile.html https://ngo.krakow.pl/granty/236654,1061,komunikat,konkurs_fajne_granty_t-mobile.html Fundacja CoderDojo Polska i T-Mobile Polska zapraszają do udziału w programie grantowym FAJNE GRANTY 2019 T-Mobile. ]]> Thu, 23 Jan 2020 07:57:47 +0100 Rusza otwarty konkurs ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” edycja 2020 https://ngo.krakow.pl/granty/236652,1061,komunikat,rusza_otwarty_konkurs_ofert_w_ramach_programu__pokonac_bezdomnosc__program_pomocy_osobom_bezdomnym__edycja_2020.html https://ngo.krakow.pl/granty/236652,1061,komunikat,rusza_otwarty_konkurs_ofert_w_ramach_programu__pokonac_bezdomnosc__program_pomocy_osobom_bezdomnym__edycja_2020.html W dniu 15 stycznia 2020 r., Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała nową wersję programu "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym". W dokumencie wprowadzono kilka zmian, w odniesieniu do Programu obowiązującego w 2019 r. ]]> Wed, 22 Jan 2020 14:48:54 +0100 Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił nabór wniosków do programu LATO W TEATRZE https://ngo.krakow.pl/granty/236650,1061,komunikat,instytut_teatralny_im__zbigniewa_raszewskiego_oglosil_nabor_wnioskow_do_programu_lato_w_teatrze.html https://ngo.krakow.pl/granty/236650,1061,komunikat,instytut_teatralny_im__zbigniewa_raszewskiego_oglosil_nabor_wnioskow_do_programu_lato_w_teatrze.html Celem Programu LATO W TEATRZE jest szerzenie i wspieranie idei Pedagogiki teatru ze szczególnym uwzględnieniem działań pedagogiczno-teatralnych, w których grupa docelowa ma utrudniony dostęp do kultury oraz działań realizowanych z częściowym udziałem grup defaworyzowanych – osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców obszarów o najniższym PKB. ]]> Wed, 22 Jan 2020 14:40:28 +0100 Minister Sportu ogłosił Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich - EDYCJA PILOTAŻOWA 2020 https://ngo.krakow.pl/granty/236649,1061,komunikat,minister_sportu_oglosil_program_budowy_zadaszen_boisk_pilkarskich_-_edycja_pilotazowa_2020.html https://ngo.krakow.pl/granty/236649,1061,komunikat,minister_sportu_oglosil_program_budowy_zadaszen_boisk_pilkarskich_-_edycja_pilotazowa_2020.html Celem Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich – EDYCJA PILOTAŻOWA, jest stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego. Realizacja programu przyczyni się do wyeliminowania problemów z dostępnością do infrastruktury piłkarskiej w sezonie jesiennozimowym. ]]> Wed, 22 Jan 2020 14:33:43 +0100 Konkurs na projekty przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji https://ngo.krakow.pl/granty/236648,1061,komunikat,konkurs_na_projekty_przyblizajace_wiedze_o_wspolczesnej_polsce_i_rosji_.html https://ngo.krakow.pl/granty/236648,1061,komunikat,konkurs_na_projekty_przyblizajace_wiedze_o_wspolczesnej_polsce_i_rosji_.html Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło IX edycję Otwartego Konkursu na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na Rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich. ]]> Wed, 22 Jan 2020 14:19:22 +0100 Konkurs Ministra Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej https://ngo.krakow.pl/granty/236647,1061,komunikat,konkurs_ministra_sportu_ze_srodkow_funduszu_rozwoju_kultury_fizycznej.html https://ngo.krakow.pl/granty/236647,1061,komunikat,konkurs_ministra_sportu_ze_srodkow_funduszu_rozwoju_kultury_fizycznej.html Minister Sportu ogłosił „Program dofinansowania zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2020 roku”. ]]> Wed, 22 Jan 2020 14:09:37 +0100 Rusza I etap Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego „Równać Szanse 2020” https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/236590,52,komunikat,rusza_i_etap_ogolnopolskiego_konkursu_grantowego__rownac_szanse_2020_.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/236590,52,komunikat,rusza_i_etap_ogolnopolskiego_konkursu_grantowego__rownac_szanse_2020_.html Rusza Ogólnopolski Konkurs Grantowy ogłoszony w ramach Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2020” realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych i instytucji działających na terenie miasta Krakowa. ]]> Tue, 21 Jan 2020 08:44:00 +0100