Magiczny Kraków, ngo.krakow.pl/ http://ngo.krakow.pl pl-pl Sun, 21 Jul 2019 15:25:26 +0200 Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy http://ngo.krakow.pl/granty/231868,1061,komunikat,dofinansowanie_dzialan_platnika_skladek_na_poprawe_bezpieczenstwa_i_higieny_pracy_.html http://ngo.krakow.pl/granty/231868,1061,komunikat,dofinansowanie_dzialan_platnika_skladek_na_poprawe_bezpieczenstwa_i_higieny_pracy_.html Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek. ]]> Fri, 19 Jul 2019 09:50:16 +0200 Konkurs grantowy z obszaru edukacji globalnej http://ngo.krakow.pl/granty/231867,1061,komunikat,konkurs_grantowy_z_obszaru_edukacji_globalnej.html http://ngo.krakow.pl/granty/231867,1061,komunikat,konkurs_grantowy_z_obszaru_edukacji_globalnej.html Włoska organizacja Progottomondomlal – lider realizowanego przez Amnesty International Polska projektu Start the change – zaprasza organizacje pozarządowe z Polski, Słowacji, Czech, Chorwacji, Słowenii i Austrii do udziału w konkursie grantowym z obszaru edukacji globalnej. ]]> Fri, 19 Jul 2019 09:35:44 +0200 Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny http://ngo.krakow.pl/granty/231866,1061,komunikat,otwarty_konkurs_ofert_w_zakresie_dzialalnosci_na_rzecz_rodziny.html http://ngo.krakow.pl/granty/231866,1061,komunikat,otwarty_konkurs_ofert_w_zakresie_dzialalnosci_na_rzecz_rodziny.html Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”. ]]> Fri, 19 Jul 2019 09:11:30 +0200 Granty na organizację imprez odbywających się w ramach Tygodni Aktywności FARE http://ngo.krakow.pl/granty/231864,1061,komunikat,granty_na_organizacje_imprez_odbywajacych_sie_w_ramach_tygodni_aktywnosci_fare.html http://ngo.krakow.pl/granty/231864,1061,komunikat,granty_na_organizacje_imprez_odbywajacych_sie_w_ramach_tygodni_aktywnosci_fare.html Football People Event Grants - granty na organizację imprez odbywających się w ramach Tygodni Aktywności FARE, związanych z podnoszeniem świadomości o rasizmie i dyskryminacji towarzyszącej piłce nożnej. ]]> Fri, 19 Jul 2019 08:59:01 +0200 Ruszył nabór do drugiej edycji programu dla społeczności lokalnych - „Moje Miejsce na Ziemi” http://ngo.krakow.pl/granty/231844,1061,komunikat,ruszyl_nabor_do_drugiej_edycji_programu_dla_spolecznosci_lokalnych_-__moje_miejsce__na_ziemi_.html http://ngo.krakow.pl/granty/231844,1061,komunikat,ruszyl_nabor_do_drugiej_edycji_programu_dla_spolecznosci_lokalnych_-__moje_miejsce__na_ziemi_.html Do 9 września organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, biblioteki czy instytucje kultury mogą wnioskować o grant w wysokości 4 000, 7 500, 10 000 lub 15 000 złotych. Budżet programu to aż 2 miliony złotych. Inicjatywy muszą być realizowane pomiędzy 1 października 2019 r. a 14 czerwca 2020 r. ]]> Thu, 18 Jul 2019 11:33:17 +0200 Konkurs ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia http://ngo.krakow.pl/granty/231842,1061,komunikat,konkurs_ofert_w_zakresie_ochrony_i_promocji_zdrowia.html http://ngo.krakow.pl/granty/231842,1061,komunikat,konkurs_ofert_w_zakresie_ochrony_i_promocji_zdrowia.html Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia. ]]> Thu, 18 Jul 2019 11:25:24 +0200 „Program Otwarty Kraków – konkursy edukacyjne” - ogłoszenie otwartego konkursu ofert http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/231826,52,komunikat,_program_otwarty_krakow___konkursy_edukacyjne__-_ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/231826,52,komunikat,_program_otwarty_krakow___konkursy_edukacyjne__-_ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert.html Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: "działalność na rzecz integracji cudzoziemców". Tytuł zadania publicznego: "Program Otwarty Kraków – konkursy edukacyjne". Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 7 sierpnia br. o godz. 15.00. Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa 26 lipca br. o godz. 15.00. ]]> Wed, 17 Jul 2019 15:12:29 +0200 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży http://ngo.krakow.pl/granty/231779,1061,komunikat,otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego_w_zakresie_dzialalnosci_na_rzecz_dzieci_i_mlodziezy.html http://ngo.krakow.pl/granty/231779,1061,komunikat,otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego_w_zakresie_dzialalnosci_na_rzecz_dzieci_i_mlodziezy.html Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. "Młodzież działa lokalnie". ]]> Tue, 16 Jul 2019 08:32:41 +0200 Konkurs ofert Prezydenta Miasta Krakowa pn.: Działania na rzecz dzieci i młodzieży: Miasto Młodych http://ngo.krakow.pl/granty/231777,1061,komunikat,konkurs_ofert_prezydenta_miasta_krakowa_pn___dzialania_na_rzecz_dzieci_i_mlodziezy__miasto_mlodych.html http://ngo.krakow.pl/granty/231777,1061,komunikat,konkurs_ofert_prezydenta_miasta_krakowa_pn___dzialania_na_rzecz_dzieci_i_mlodziezy__miasto_mlodych.html Prezydent Miasta Krakowa ogłosił konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, pn.: Działania na rzecz dzieci i młodzieży: "Miasto Młodych".   ]]> Tue, 16 Jul 2019 08:25:38 +0200 Konkurs w ramach PO WER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne http://ngo.krakow.pl/granty/231776,1061,komunikat,konkurs_w_ramach_po_wer__dzialanie_4_1_innowacje_spoleczne.html http://ngo.krakow.pl/granty/231776,1061,komunikat,konkurs_w_ramach_po_wer__dzialanie_4_1_innowacje_spoleczne.html Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19 na inkubację innowacji społecznych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. ]]> Tue, 16 Jul 2019 08:09:30 +0200