Magiczny Kraków, ngo.krakow.pl/ https://ngo.krakow.pl pl-pl Tue, 19 Nov 2019 04:22:23 +0100 Festiwal szkoleń dla NGO 2019 https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/234940,52,komunikat,festiwal_szkolen_dla_ngo_2019.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/234940,52,komunikat,festiwal_szkolen_dla_ngo_2019.html Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza przedstawicieli małopolskich NGO i grup nieformalnych na bezpłatne szkolenia w ramach Festiwalu Szkoleń dla NGO 2019. ]]> Mon, 18 Nov 2019 14:48:05 +0100 Dotacje z programu „Niepodległa” na 2020 rok https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/234930,52,komunikat,dotacje_z_programu__niepodlegla__na_2020_rok.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/234930,52,komunikat,dotacje_z_programu__niepodlegla__na_2020_rok.html Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2020 roku. O dotacje mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. ]]> Mon, 18 Nov 2019 11:53:19 +0100 Bezpłatne konsultacje informatyczne i tyfloinformatyczne dla osób niewidomych i słabowidzących https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/234924,52,komunikat,bezplatne_konsultacje_informatyczne_i_tyfloinformatyczne_dla_osob_niewidomych_i_slabowidzacych.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/234924,52,komunikat,bezplatne_konsultacje_informatyczne_i_tyfloinformatyczne_dla_osob_niewidomych_i_slabowidzacych.html Jesteś osobą niewidomą lub słabowidzącą? Fundacja FEER zaprasza wszystkie osoby z dysfunkcją wzroku na bezpłatne konsultacje informatyczne i tyfloinformatyczne. ]]> Mon, 18 Nov 2019 10:45:20 +0100 Konsultacje w sprawie ustanowienia i zniesienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/234913,52,komunikat,konsultacje_w_sprawie_ustanowienia_i_zniesienia_pomnikow_przyrody_na_terenie_miasta_krakowa.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/234913,52,komunikat,konsultacje_w_sprawie_ustanowienia_i_zniesienia_pomnikow_przyrody_na_terenie_miasta_krakowa.html Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa i wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektów uchwał w sprawie ustanowienia i zniesienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa. Konsultacje odbywać się będą w dniach od 18 listopada 2019 roku do 13 grudnia 2019 roku. ]]> Mon, 18 Nov 2019 09:44:30 +0100 Federacja Małopolska Pozarządowa zaprasza na dyskusję https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/234897,52,komunikat,federacja_malopolska_pozarzadowa_zaprasza_na_dyskusje.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/234897,52,komunikat,federacja_malopolska_pozarzadowa_zaprasza_na_dyskusje.html Federacja Małopolska Pozarządowa we współpracy ze Stowarzyszeniem Dialog Społeczny zaprasza na dyskusję wokół postulatów dotyczących uproszczenia działalności społecznej w Polsce. Skupimy się na zlecaniu zadań przez samorządy i kwestiach finansowania organizacji. Dyskusję poprowadzi Łukasz Górczyński – pomysłodawca ogólnopolskiej akcji. ]]> Mon, 18 Nov 2019 08:29:51 +0100 Kolejny konkurs Ministra Sportu i Turystyki https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/234883,52,komunikat,kolejny_konkurs_ministra_sportu_i_turystyki.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/234883,52,komunikat,kolejny_konkurs_ministra_sportu_i_turystyki.html Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2020 roku" ]]> Fri, 15 Nov 2019 15:21:54 +0100 Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/234882,52,komunikat,minister_sportu_i_turystyki_oglosil__program_dofinansowania_zadan_z_obszaru_wspierania_szkolenia_sportowego_i_wspolzawodnictwa_mlodziezy_.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/234882,52,komunikat,minister_sportu_i_turystyki_oglosil__program_dofinansowania_zadan_z_obszaru_wspierania_szkolenia_sportowego_i_wspolzawodnictwa_mlodziezy_.html Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży w ww. kategoriach wiekowych, stworzenie zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach seniorskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich. ]]> Fri, 15 Nov 2019 15:15:30 +0100 Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Sport Wszystkich Dzieci” https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/234833,52,komunikat,minister_sportu_i_turystyki_oglosil_program__sport_wszystkich_dzieci__.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/234833,52,komunikat,minister_sportu_i_turystyki_oglosil_program__sport_wszystkich_dzieci__.html Dofinansowaniem objęte są następujące zadania: Projekt „Lokalny Animator Sportu”. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe. ]]> Thu, 14 Nov 2019 11:09:49 +0100 Nabór w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” na 2020 rok https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/234832,52,komunikat,nabor_w_ramach_programu_dotacyjnego__niepodlegla__na_2020_rok.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/234832,52,komunikat,nabor_w_ramach_programu_dotacyjnego__niepodlegla__na_2020_rok.html W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań o charakterze regionalnym, w tym upowszechniających wydarzenia historyczne w danym regionie w skali ogólnopolskiej. ]]> Thu, 14 Nov 2019 11:00:19 +0100 Sklep charytatywny Mumciuch na krakowskich Klinach https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/234781,52,komunikat,sklep_charytatywny_mumciuch_na_krakowskich_klinach.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/234781,52,komunikat,sklep_charytatywny_mumciuch_na_krakowskich_klinach.html Mam ja, możesz mieć i Ty, a wszystko w charity shop Mumciuch na krakowskich Klinach. ]]> Thu, 14 Nov 2019 10:55:24 +0100