Magiczny Kraków, ngo.krakow.pl/ http://ngo.krakow.pl pl-pl Mon, 19 Feb 2018 14:30:47 +0100 „Święto Organizacji Pozarządowych” - ogłoszono konkurs ofert! http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/217835,52,komunikat,_swieto_organizacji_pozarzadowych__-_ogloszono_konkurs_ofert__.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/217835,52,komunikat,_swieto_organizacji_pozarzadowych__-_ogloszono_konkurs_ofert__.html Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza do składania ofert na ogłoszony konkurs dot. realizacji tegorocznego Święta Organizacji Pozarządowych. ]]> Mon, 19 Feb 2018 10:43:36 +0100 Rusza kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem http://co.krakow.pl/aktualnosci/217816,1973,komunikat,rusza_kolejny_tydzien_pomocy_osobom_pokrzywdzonym_przestepstwem.html http://co.krakow.pl/aktualnosci/217816,1973,komunikat,rusza_kolejny_tydzien_pomocy_osobom_pokrzywdzonym_przestepstwem.html W dniach 19 – 24 lutego w Krakowie odbędzie się kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ciągu Tygodnia, osoby pokrzywdzone różnymi rodzajami przestępstw, skorzystać będą mogły z bezpłatnych porad specjalistów. Kolejny już rok, Tydzień Pomocy gościł będzie w Centrum Obywatelskim. ]]> Fri, 16 Feb 2018 13:23:11 +0100 Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2018 http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/217807,52,komunikat,konsultacje_projektu_uchwaly_rady_miasta_krakowa_w_sprawie_okreslenia_sezonu_kapielowego_oraz_wykazu_kapielisk_na_terenie_gminy_miejskiej_krakow_w_roku_2018.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/217807,52,komunikat,konsultacje_projektu_uchwaly_rady_miasta_krakowa_w_sprawie_okreslenia_sezonu_kapielowego_oraz_wykazu_kapielisk_na_terenie_gminy_miejskiej_krakow_w_roku_2018.html Urząd Miasta Krakowa informuje o o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2018   ]]> Fri, 16 Feb 2018 11:58:25 +0100 Uwaga! Stowarzyszenia zwykłe utworzone przed 20 maja 2016 r. http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/217738,52,komunikat,uwaga__stowarzyszenia_zwykle_utworzone_przed_20_maja_2016_r__.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/217738,52,komunikat,uwaga__stowarzyszenia_zwykle_utworzone_przed_20_maja_2016_r__.html 20 maja 2018 r. upływa termin na dokonanie wpisu do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Po tym terminie tj. po 20 maja 2018 r. stowarzyszenia zwykłe z siedzibą w Krakowie, które nie dopełniły tego obowiązku, z mocy prawa zostają rozwiązane. ]]> Wed, 14 Feb 2018 12:16:36 +0100 Ogłoszono konkurs w ramach PO WER 2.21 http://ngo.krakow.pl/granty/217723,1061,komunikat,ogloszono_konkurs_w_ramach_po_wer_2_21.html http://ngo.krakow.pl/granty/217723,1061,komunikat,ogloszono_konkurs_w_ramach_po_wer_2_21.html Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs pn.: „Sukcesja w firmach rodzinnych" na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw PO WER 2014-2020 (konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/18). ]]> Wed, 14 Feb 2018 09:36:20 +0100 Konkurs ofert Zarządu Województwa Małopolskiego pn.:„BO Małopolska” http://ngo.krakow.pl/granty/217721,1061,komunikat,konkurs_ofert_zarzadu_wojewodztwa_malopolskiego_pn___bo_malopolska_.html http://ngo.krakow.pl/granty/217721,1061,komunikat,konkurs_ofert_zarzadu_wojewodztwa_malopolskiego_pn___bo_malopolska_.html Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod nazwą: „BO Małopolska”. ]]> Wed, 14 Feb 2018 09:22:03 +0100 Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” http://ngo.krakow.pl/granty/217719,1061,komunikat,minister_sportu_i_turystyki_oglosil_program__sportowa_polska___program_rozwoju_lokalnej_infrastruktury_sportowej_.html http://ngo.krakow.pl/granty/217719,1061,komunikat,minister_sportu_i_turystyki_oglosil_program__sportowa_polska___program_rozwoju_lokalnej_infrastruktury_sportowej_.html Dofinansowaniem w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy, przebudowy lub remontu niemalże wszystkich rodzajów obiektów sportowych (ogólnodostępnych, umożliwiających masowe uprawianie sportu). ]]> Wed, 14 Feb 2018 09:13:34 +0100 Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018” http://ngo.krakow.pl/granty/217718,1061,komunikat,minister_sportu_i_turystyki_oglosil__program_inwestycji_o_szczegolnym_znaczeniu_dla_sportu_-_edycja_2018_.html http://ngo.krakow.pl/granty/217718,1061,komunikat,minister_sportu_i_turystyki_oglosil__program_inwestycji_o_szczegolnym_znaczeniu_dla_sportu_-_edycja_2018_.html Celem „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” jest rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów. ]]> Wed, 14 Feb 2018 09:14:42 +0100 Zostań Ambasadorem Budżetu Obywatelskiego http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/217681,52,komunikat,zostan_ambasadorem_budzetu_obywatelskiego.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/217681,52,komunikat,zostan_ambasadorem_budzetu_obywatelskiego.html Wydział Rozwoju Miasta zaprasza wszystkie osoby, które w aktywny sposób chcą promować i działać na rzecz krakowskiego budżetu obywatelskiego w swoim otoczeniu ]]> Tue, 13 Feb 2018 13:44:16 +0100 Konkurs Komisji Europejskiej - ”Szkolenie sędziów krajowych w zakresie prawa konkurencji UE” http://ngo.krakow.pl/granty/217666,1061,komunikat,konkurs_komisji_europejskiej_-__szkolenie_sedziow_krajowych_w_zakresie_prawa_konkurencji_ue_.html http://ngo.krakow.pl/granty/217666,1061,komunikat,konkurs_komisji_europejskiej_-__szkolenie_sedziow_krajowych_w_zakresie_prawa_konkurencji_ue_.html Celem konkursu jest współfinansowanie projektów dotyczących szkolenia sędziów krajowych w kwestiach z zakresu egzekwowania europejskiego prawa konkurencji. Obejmuje to egzekwowanie przepisów antymonopolowych i przepisów dotyczących pomocy państwa na drodze publicznoprawnej i prywatnoprawnej. ]]> Mon, 12 Feb 2018 11:40:12 +0100