Magiczny Kraków, ngo.krakow.pl/ http://ngo.krakow.pl pl-pl Wed, 14 Nov 2018 02:05:00 +0100 Program grantowy IKEA „Zabawa to poważna sprawa” – w tym roku w temacie zmian klimatu http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/224434,52,komunikat,program_grantowy_ikea__zabawa_to_powazna_sprawa____w_tym_roku_w_temacie_zmian_klimatu_.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/224434,52,komunikat,program_grantowy_ikea__zabawa_to_powazna_sprawa____w_tym_roku_w_temacie_zmian_klimatu_.html 4 listopada 2018 roku rozpocznie się druga edycja konkursu grantowego IKEA dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, które na co dzień wspierają dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym. ]]> Wed, 24 Oct 2018 13:18:10 +0200 Konkurs Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii http://ngo.krakow.pl/granty/225062,1061,komunikat,konkurs_dyrektora_krajowego_biura_do_spraw_przeciwdzialania_narkomanii.html http://ngo.krakow.pl/granty/225062,1061,komunikat,konkurs_dyrektora_krajowego_biura_do_spraw_przeciwdzialania_narkomanii.html Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020: Zadania 2.3.3 pkt 2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. ]]> Tue, 13 Nov 2018 10:14:20 +0100 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Promocja kultury polskiej za granicą http://ngo.krakow.pl/granty/225059,1061,komunikat,minister_kultury_i_dziedzictwa_narodowego_oglosil_nabor_w_programie_promocja_kultury_polskiej_za_granica.html http://ngo.krakow.pl/granty/225059,1061,komunikat,minister_kultury_i_dziedzictwa_narodowego_oglosil_nabor_w_programie_promocja_kultury_polskiej_za_granica.html Strategicznym celem programu jest zwiększanie zainteresowania polską kulturą w krajach, z którymi Rzeczpospolita Polska w roku 2019 będzie świętować rocznicę stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych. Program poświęcony jest realizacji projektów w stolicach następujących krajów: Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Lichtenstein, Łotwa, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Watykan, Wielka Brytania i Włochy. ]]> Tue, 13 Nov 2018 10:08:09 +0100 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Muzyczny Ślad http://ngo.krakow.pl/granty/225057,1061,komunikat,minister_kultury_i_dziedzictwa_narodowego_oglosil_nabor_w_programie_muzyczny_slad.html http://ngo.krakow.pl/granty/225057,1061,komunikat,minister_kultury_i_dziedzictwa_narodowego_oglosil_nabor_w_programie_muzyczny_slad.html W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań dotyczących publikacji utworów i nut niedostępnych na rynku księgarskim oraz nagrań niedostępnych na rynku muzycznym. Dzieło będące przedmiotem zadania może reprezentować dowolny gatunek i estetykę. ]]> Tue, 13 Nov 2018 09:57:06 +0100 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Rozwój sektorów kreatywnych http://ngo.krakow.pl/granty/225056,1061,komunikat,minister_kultury_i_dziedzictwa_narodowego_oglosil_nabor_w_programie_rozwoj_sektorow_kreatywnych.html http://ngo.krakow.pl/granty/225056,1061,komunikat,minister_kultury_i_dziedzictwa_narodowego_oglosil_nabor_w_programie_rozwoj_sektorow_kreatywnych.html Celem programu jest objęcie wsparciem najbardziej wartościowych projektów ukierunkowanych na rozwój polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na arenie UE i poza nią. ]]> Tue, 13 Nov 2018 09:50:09 +0100 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Kultura cyfrowa http://ngo.krakow.pl/granty/225055,1061,komunikat,minister_kultury_i_dziedzictwa_narodowego_oglosil_nabor_w_programie_kultura_cyfrowa.html http://ngo.krakow.pl/granty/225055,1061,komunikat,minister_kultury_i_dziedzictwa_narodowego_oglosil_nabor_w_programie_kultura_cyfrowa.html Strategicznym celem programu jest opracowanie i digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego oraz udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych. W ramach programu możliwa jest realizacja projektów edukacyjnych dotyczących wykorzystania zasobów cyfrowych. ]]> Tue, 13 Nov 2018 09:43:46 +0100 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Infrastruktura kultury http://ngo.krakow.pl/granty/225054,1061,komunikat,minister_kultury_i_dziedzictwa_narodowego_oglosil_nabor_w_programie_infrastruktura_kultury.html http://ngo.krakow.pl/granty/225054,1061,komunikat,minister_kultury_i_dziedzictwa_narodowego_oglosil_nabor_w_programie_infrastruktura_kultury.html W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących prowadzeniu działalności kulturalnej. ]]> Tue, 13 Nov 2018 09:39:46 +0100 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju http://ngo.krakow.pl/granty/225052,1061,komunikat,minister_kultury_i_dziedzictwa_narodowego_oglosil_nabor_w_programie_miejsca_pamieci_i_trwale_upamietnienia_w_kraju.html http://ngo.krakow.pl/granty/225052,1061,komunikat,minister_kultury_i_dziedzictwa_narodowego_oglosil_nabor_w_programie_miejsca_pamieci_i_trwale_upamietnienia_w_kraju.html Strategicznym celem programu jest wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski, a także wspieranie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat tych wydarzeń. W sposób szczególny dotyczy to miejsc noszących ślady masowych zbrodni reżimów totalitarnych. ]]> Tue, 13 Nov 2018 09:32:43 +0100 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Badanie polskich strat wojennych http://ngo.krakow.pl/granty/225051,1061,komunikat,minister_kultury_i_dziedzictwa_narodowego_oglosil_nabor_w_programie_badanie_polskich_strat_wojennych.html http://ngo.krakow.pl/granty/225051,1061,komunikat,minister_kultury_i_dziedzictwa_narodowego_oglosil_nabor_w_programie_badanie_polskich_strat_wojennych.html Strategicznym celem programu jest wsparcie działalności instytucji w kwestii badań proweniencyjnych odnośnie strat wojennych poniesionych w zakresie zbiorów artystycznych. ]]> Tue, 13 Nov 2018 09:23:38 +0100 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą http://ngo.krakow.pl/granty/225049,1061,komunikat,minister_kultury_i_dziedzictwa_narodowego_oglosil_nabor_w_programie_miejsca_pamieci_narodowej_za_granica.html http://ngo.krakow.pl/granty/225049,1061,komunikat,minister_kultury_i_dziedzictwa_narodowego_oglosil_nabor_w_programie_miejsca_pamieci_narodowej_za_granica.html Strategicznym celem programu jest dążenie do zapewnienia godnego miejsca spoczynku naszym poległym i pomordowanym oraz troska i opieka nad miejscami pochówku znajdującymi się poza granicami kraju. ]]> Tue, 13 Nov 2018 09:19:21 +0100