Magiczny Kraków, ngo.krakow.pl/ https://ngo.krakow.pl pl-pl Mon, 28 Sep 2020 15:17:56 +0200 Odsłońmy piękno Nowej Huty - Park Kulturowy Nowa Huta https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/243026,52,komunikat,odslonmy_piekno_nowej_huty_-_park_kulturowy_nowa_huta.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/243026,52,komunikat,odslonmy_piekno_nowej_huty_-_park_kulturowy_nowa_huta.html Mając na uwadze unikatowość układu urbanistycznego, ponadczasowość architektury, tożsamość i związek mieszkańców z historią, kulturą i przestrzenią miejską Nowej Huty, 20 listopada 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta. ]]> Mon, 28 Sep 2020 09:30:53 +0200 Informacja o planowanych konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/242991,52,komunikat,informacja_o_planowanych_konsultacjach_projektu_programu_wspolpracy_gminy_miejskiej_krakow_na_rok_2021_z_organizacjami_pozarzadowymi.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/242991,52,komunikat,informacja_o_planowanych_konsultacjach_projektu_programu_wspolpracy_gminy_miejskiej_krakow_na_rok_2021_z_organizacjami_pozarzadowymi.html Prezydent Miasta Krakowa informuje o planowanych konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ]]> Fri, 25 Sep 2020 10:24:04 +0200 Dodatkowy konkurs ofert w ramach programu pomocy osobom bezdomnym https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/242987,52,komunikat,dodatkowy_konkurs_ofert_w_ramach_programu_pomocy_osobom_bezdomnym.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/242987,52,komunikat,dodatkowy_konkurs_ofert_w_ramach_programu_pomocy_osobom_bezdomnym.html Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. ]]> Fri, 25 Sep 2020 08:17:23 +0200 Nabór wniosków do inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/242986,52,komunikat,nabor_wnioskow_do_inkubatora_wlacznik_innowacji_spolecznych.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/242986,52,komunikat,nabor_wnioskow_do_inkubatora_wlacznik_innowacji_spolecznych.html Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych ogłosili I turę naboru do inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”. ]]> Fri, 25 Sep 2020 08:06:36 +0200 Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy ogłosiło nabór wniosków do czwartej edycji programu: Nasze Powietrze https://ngo.krakow.pl/granty/242985,1061,komunikat,stowarzyszenie_krakowski_alarm_smogowy_oglosilo_nabor_wnioskow_do_czwartej_edycji_programu__nasze_powietrze.html https://ngo.krakow.pl/granty/242985,1061,komunikat,stowarzyszenie_krakowski_alarm_smogowy_oglosilo_nabor_wnioskow_do_czwartej_edycji_programu__nasze_powietrze.html Do składania wniosków uprawnione są organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy społeczne. Program ukierunkowany jest na wspieranie społeczności lokalnych w podejmowaniu działań i w walce o czyste powietrze. Projekty mogą być prowadzone w miejscowościach położonych na terenie Polski.  ]]> Fri, 25 Sep 2020 08:16:50 +0200 Konkurs ofert dotyczący profilaktyki ochrony zdrowia psychicznego w środowisku szkoły/placówki https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/242871,52,komunikat,konkurs_ofert_dotyczacy_profilaktyki_ochrony_zdrowia_psychicznego_w_srodowisku_szkoly_placowki.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/242871,52,komunikat,konkurs_ofert_dotyczacy_profilaktyki_ochrony_zdrowia_psychicznego_w_srodowisku_szkoly_placowki.html Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego w środowisku szkoły/placówki. Tworzenie sieci wsparcia rówieśniczego w szkołach ponadpodstawowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży. Opracowanie materiałów dotyczących działań postwencyjnych w szkole”. ]]> Mon, 21 Sep 2020 12:14:46 +0200 Konkurs MON pt. Wdzięczni Bohaterom - Świąteczne wsparcie dla kombatantów https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/242870,52,komunikat,konkurs_mon_pt__wdzieczni_bohaterom_-_swiateczne_wsparcie_dla_kombatantow.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/242870,52,komunikat,konkurs_mon_pt__wdzieczni_bohaterom_-_swiateczne_wsparcie_dla_kombatantow.html Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pn. "Wdzięczni Bohaterom – Świąteczne wsparcie dla kombatantów". ]]> Mon, 21 Sep 2020 12:07:49 +0200 Copernicus Festival 2020 - Czas https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/242838,52,komunikat,copernicus_festival_2020_-_czas.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/242838,52,komunikat,copernicus_festival_2020_-_czas.html Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Centrum Kopernika, Fundacja Tygodnika Powszechnego oraz wydawca „Tygodnika Powszechnego” zapraszają na Copernicus Festival edycja 2020. ]]> Fri, 18 Sep 2020 14:51:10 +0200 Kolejny konkurs Zarządu Województwa Małopolskiego https://ngo.krakow.pl/granty/242837,1061,komunikat,kolejny_konkurs_zarzadu_wojewodztwa_malopolskiego_.html https://ngo.krakow.pl/granty/242837,1061,komunikat,kolejny_konkurs_zarzadu_wojewodztwa_malopolskiego_.html Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2020 roku pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2020”. ]]> Fri, 18 Sep 2020 14:41:42 +0200 Wojewoda Małopolski ogłosił konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej https://ngo.krakow.pl/granty/242836,1061,komunikat,wojewoda_malopolski_oglosil_konkurs_ofert_z_zakresu_pomocy_spolecznej.html https://ngo.krakow.pl/granty/242836,1061,komunikat,wojewoda_malopolski_oglosil_konkurs_ofert_z_zakresu_pomocy_spolecznej.html Wojewoda Małopolski ogłosił w 2020 roku II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. ]]> Fri, 18 Sep 2020 14:25:35 +0200