Magiczny Kraków, ngo.krakow.pl/ http://ngo.krakow.pl pl-pl Sun, 20 Jan 2019 21:00:07 +0100 Konkurs Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczący ochrony konsumentów http://ngo.krakow.pl/granty/226792,1061,komunikat,konkurs_urzedu_ochrony_konkurencji_i_konsumentow_dotyczacy_ochrony_konsumentow.html http://ngo.krakow.pl/granty/226792,1061,komunikat,konkurs_urzedu_ochrony_konkurencji_i_konsumentow_dotyczacy_ochrony_konsumentow.html Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2019-2020 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje konsumenckie, o których mowa w art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.). ]]> Fri, 18 Jan 2019 11:39:18 +0100 Konkurs Ministra Obrony Narodowej pn.„ Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym” http://ngo.krakow.pl/granty/226790,1061,komunikat,konkurs_ministra_obrony_narodowej_pn___wdzieczni_bohaterom___zolnierzom_niezlomnym_.html http://ngo.krakow.pl/granty/226790,1061,komunikat,konkurs_ministra_obrony_narodowej_pn___wdzieczni_bohaterom___zolnierzom_niezlomnym_.html Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. : „ Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym”. ]]> Fri, 18 Jan 2019 11:31:37 +0100 Konkurs Zarządu Województwa Małopolskiego pn. „Mecenat Małopolski” http://ngo.krakow.pl/granty/226789,1061,komunikat,konkurs_zarzadu_wojewodztwa_malopolskiego_pn___mecenat_malopolski_.html http://ngo.krakow.pl/granty/226789,1061,komunikat,konkurs_zarzadu_wojewodztwa_malopolskiego_pn___mecenat_malopolski_.html Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2019 roku pn. „Mecenat Małopolski”. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury. ]]> Fri, 18 Jan 2019 11:24:21 +0100 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło kolejną edycję Otwartego Konkursu http://ngo.krakow.pl/granty/226786,1061,komunikat,centrum_polsko-rosyjskiego_dialogu_i_porozumienia_oglosilo_kolejna_edycje_otwartego_konkursu_.html http://ngo.krakow.pl/granty/226786,1061,komunikat,centrum_polsko-rosyjskiego_dialogu_i_porozumienia_oglosilo_kolejna_edycje_otwartego_konkursu_.html Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło VIII edycję Otwartego Konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. ]]> Fri, 18 Jan 2019 11:17:52 +0100 Konkurs dotacyjny Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w obszarze Edukacja http://ngo.krakow.pl/granty/226783,1061,komunikat,konkurs_dotacyjny_fundacji_wspolpracy_polsko-niemieckiej_w_obszarze_edukacja.html http://ngo.krakow.pl/granty/226783,1061,komunikat,konkurs_dotacyjny_fundacji_wspolpracy_polsko-niemieckiej_w_obszarze_edukacja.html Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) wspiera finansowo projekty realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami / organizacjami oraz uczestniczy merytorycznie lub organizacyjnie w wybranych przedsięwzięciach. ]]> Fri, 18 Jan 2019 11:04:54 +0100 „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019” - ogłoszono VIII edycję konkursu http://ngo.krakow.pl/granty/226779,1061,komunikat,_polsko-rosyjska_wymiana_mlodziezy_2019__-_ogloszono_viii_edycje_konkursu_.html http://ngo.krakow.pl/granty/226779,1061,komunikat,_polsko-rosyjska_wymiana_mlodziezy_2019__-_ogloszono_viii_edycje_konkursu_.html Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło VIII edycję konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”. ]]> Fri, 18 Jan 2019 10:51:05 +0100 Webinarium: “Inicjatywa lokalna – jak ją wprowadzić i jak z niej korzystać?” http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/226765,52,komunikat,webinarium___inicjatywa_lokalna___jak_ja_wprowadzic_i_jak_z_niej_korzystac__.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/226765,52,komunikat,webinarium___inicjatywa_lokalna___jak_ja_wprowadzic_i_jak_z_niej_korzystac__.html Zapraszamy na pierwsze w tym roku webinarium w ramach akcji Masz Głos. Tym razem zajmiemy się inicjatywą lokalną, czyli narzędziem, dzięki któremu mieszkańcy i mieszkanki mogą realizować przedsięwzięcia wspólnie z władzami samorządowymi. ]]> Thu, 17 Jan 2019 13:39:42 +0100 Rusza Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2019 http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/226764,52,komunikat,rusza_ogolnopolski_konkurs_grantowy_programu_rownac_szanse_2019.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/226764,52,komunikat,rusza_ogolnopolski_konkurs_grantowy_programu_rownac_szanse_2019.html Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  ]]> Thu, 17 Jan 2019 13:31:13 +0100 Podsumowanie Gali FIO Małopolska Lokalnie - Północ 2018 http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/226737,52,komunikat,podsumowanie_gali_fio_malopolska_lokalnie_-_polnoc_2018.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/226737,52,komunikat,podsumowanie_gali_fio_malopolska_lokalnie_-_polnoc_2018.html W dniu 10 stycznia 2019 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się uroczysta Gala podsumowująca Program FIO Małopolska Lokalnie – Północ 2018 w Krakowie i Małopolsce. ]]> Thu, 17 Jan 2019 12:23:57 +0100 Zapraszamy NGOs do „Centrum Obywatelskiego” na spotkanie pt. „Wszystko o lokalach gminnych” http://ngo.krakow.pl/informacje_z_biura_mowis/226670,1781,komunikat,zapraszamy_ngos_do__centrum_obywatelskiego__na_spotkanie_pt___wszystko_o_lokalach_gminnych__.html http://ngo.krakow.pl/informacje_z_biura_mowis/226670,1781,komunikat,zapraszamy_ngos_do__centrum_obywatelskiego__na_spotkanie_pt___wszystko_o_lokalach_gminnych__.html W jaki sposób można ubiegać się o najem lokalu drogą bezprzetargową? Jak gospodarować takim lokalem? Jakie warunki należy spełnić biorąc udział w aukcji/przetargu? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą przedstawiciele Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w „Centrum Obywatelskim” na spotkaniu, które odbędzie się 11 lutego br. ]]> Tue, 15 Jan 2019 08:51:50 +0100