Magiczny Kraków, ngo.krakow.pl/ https://ngo.krakow.pl pl-pl Tue, 30 Nov 2021 16:50:30 +0100 Badanie potrzeb, barier i oczekiwań NGO oraz grup nieformalnych w kwestii dostępności https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/255091,52,komunikat,badanie_potrzeb__barier_i_oczekiwan_ngo_oraz_grup_nieformalnych_w_kwestii_dostepnosci.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/255091,52,komunikat,badanie_potrzeb__barier_i_oczekiwan_ngo_oraz_grup_nieformalnych_w_kwestii_dostepnosci.html Centrum Obywatelskie Centrum C 10 rozpoczęło badanie ankietowe służące zidentyfikowaniu potrzeb organizacji pozarządowych i grup nieformalnych związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. ]]> Tue, 30 Nov 2021 08:10:46 +0100 Ogłoszenie o naborze Członków do Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/255052,52,komunikat,ogloszenie_o_naborze_czlonkow_do_rady_budzetu_obywatelskiego_miasta_krakowa.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/255052,52,komunikat,ogloszenie_o_naborze_czlonkow_do_rady_budzetu_obywatelskiego_miasta_krakowa.html Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty nabór na Członków Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa. ]]> Mon, 29 Nov 2021 09:51:04 +0100 Konkurs na przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej https://ngo.krakow.pl/granty/255003,1061,komunikat,konkurs_na_przeprowadzenie_kampanii_edukacyjno-informacyjnej.html https://ngo.krakow.pl/granty/255003,1061,komunikat,konkurs_na_przeprowadzenie_kampanii_edukacyjno-informacyjnej.html Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na wybór Realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji oraz autostygmatyzacji osób doświadczających zaburzeń i chorób psychicznych. ]]> Fri, 26 Nov 2021 09:19:05 +0100 Konkurs Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii https://ngo.krakow.pl/granty/255000,1061,komunikat,konkurs_krajowego_biura_do_spraw_przeciwdzialania_narkomanii.html https://ngo.krakow.pl/granty/255000,1061,komunikat,konkurs_krajowego_biura_do_spraw_przeciwdzialania_narkomanii.html Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił nabór wniosków na realizację w latach 2022-2023 zadania z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM. ]]> Fri, 26 Nov 2021 09:08:40 +0100 Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2022 https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/254961,52,komunikat,program_wspolpracy_gminy_miejskiej_krakow_na_rok_2022.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/254961,52,komunikat,program_wspolpracy_gminy_miejskiej_krakow_na_rok_2022.html Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że uchwałą nr LXXII/2047/21 Rada Miasta Krakowa w dniu 17 listopada br. przyjęła do realizacji Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ]]> Thu, 25 Nov 2021 11:10:12 +0100 Ogłoszono nabór wniosków w ramach Funduszu Patriotycznego Edycja Niepodległość po polsku https://ngo.krakow.pl/granty/254950,1061,komunikat,ogloszono_nabor_wnioskow_w_ramach_funduszu_patriotycznego_edycja_niepodleglosc_po_polsku.html https://ngo.krakow.pl/granty/254950,1061,komunikat,ogloszono_nabor_wnioskow_w_ramach_funduszu_patriotycznego_edycja_niepodleglosc_po_polsku.html Głównymi zadaniami Funduszu Patriotycznego jest realizacja polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej. Chcemy wpierać promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski oraz polskiego dziedzictwa kulturowego. Środki z Funduszu Patriotycznego mają także wpierać i upowszechniać zjawiska w nauce, kulturze i sztuce nawiązujące do dziedzictwa polskiej historii. ]]> Wed, 24 Nov 2021 13:33:26 +0100 Konkurs ofert pn.: Kultura szansą dla więźniów samotności i starości https://ngo.krakow.pl/granty/254949,1061,komunikat,konkurs_ofert_pn___kultura_szansa_dla_wiezniow_samotnosci_i_starosci.html https://ngo.krakow.pl/granty/254949,1061,komunikat,konkurs_ofert_pn___kultura_szansa_dla_wiezniow_samotnosci_i_starosci.html Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: „Kultura szansą dla więźniów samotności i starości”. ]]> Wed, 24 Nov 2021 12:57:12 +0100 Konkurs ofert pn.: Zimowe wydarzenia kulturalne organizowane w Krakowie https://ngo.krakow.pl/granty/254947,1061,komunikat,konkurs_ofert_pn___zimowe_wydarzenia_kulturalne_organizowane_w_krakowie.html https://ngo.krakow.pl/granty/254947,1061,komunikat,konkurs_ofert_pn___zimowe_wydarzenia_kulturalne_organizowane_w_krakowie.html Dyrektor Wydziału Kultury I Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Zimowe wydarzenia kulturalne organizowane w Krakowie”. ]]> Wed, 24 Nov 2021 12:44:58 +0100 Klinika Społeczna - Przewlekłe zmęczenie czy już wypalenie zawodowe? https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/254940,52,komunikat,klinika_spoleczna_-_przewlekle_zmeczenie_czy_juz_wypalenie_zawodowe_.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/254940,52,komunikat,klinika_spoleczna_-_przewlekle_zmeczenie_czy_juz_wypalenie_zawodowe_.html Centrum Obywatelskie w Krakowie zaprasza do Kliniki Społecznika na spotkanie w ramach cyklu mającego na celu dbanie o dobrostan liderów i propagowanie wellbeingu w środowisku NGO. ]]> Wed, 24 Nov 2021 11:52:14 +0100 Konkurs Krajowego Centrum ds. AIDS na prowadzenie punkt konsultacyjno-diagnostycznego https://ngo.krakow.pl/granty/254787,1061,komunikat,konkurs_krajowego_centrum_ds__aids_na_prowadzenie_punkt_konsultacyjno-diagnostycznego.html https://ngo.krakow.pl/granty/254787,1061,komunikat,konkurs_krajowego_centrum_ds__aids_na_prowadzenie_punkt_konsultacyjno-diagnostycznego.html Krajowe Centrum ds. AIDS ogłosiło otwarty konkurs na realizację zadania publicznego p.n.: Punkt konsultacyjno-diagnostyczny prowadzący anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym w Krakowie. ]]> Thu, 18 Nov 2021 15:21:13 +0100