Magiczny Kraków, ngo.krakow.pl/ https://ngo.krakow.pl pl-pl Sun, 04 Dec 2022 10:22:49 +0100 Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. Program strategiczny komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030 https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/266218,52,komunikat,konsultacje_spoleczne_projektu_dokumentu_pn__program_strategiczny_komunikacji_marki_krakowa_na_lata_2023-2030.html 266218 Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w trwających od 18 listopada do 16 grudnia 2022 r. konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Program strategiczny komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030”. ]]> Thu, 01 Dec 2022 13:30:20 +0100 Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023 https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/266171,52,komunikat,program_wspolpracy_gminy_miejskiej_krakow_na_rok_2023.html 266171 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje, że UCHWAŁĄ NR C/2722/22 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 listopada 2022 r. przyjęto Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ]]> Thu, 01 Dec 2022 07:47:28 +0100 Fundusze Europejskie dla Ukrainy w ramach projektu grantowego https://ngo.krakow.pl/granty/266128,1061,komunikat,fundusze_europejskie_dla_ukrainy_w_ramach_projektu_grantowego.html 266128 Województwo Małopolskie - Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ogłosiło nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna”. ]]> Wed, 30 Nov 2022 13:10:47 +0100 Promocja karmienia piersią ponowne ogłoszenie Ministra Zdrowia https://ngo.krakow.pl/granty/266123,1061,komunikat,promocja_karmienia_piersia_ponowne_ogloszenie_ministra_zdrowia.html 266123 Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego, pn.: „Promocja karmienia piersią” w ramach Zadania 5 Celu Operacyjnego 1: Profilaktyka nadwagi i otyłości Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. ]]> Wed, 30 Nov 2022 11:41:16 +0100 Centrum Obywatelskiego Zabłocie 20.22 spotkanie podsumowujące https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/266115,52,komunikat,centrum_obywatelskiego_zablocie_20_22_spotkanie_podsumowujace.html 266115 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz mieszkanki i mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków na podsumowujące spotkanie konsultacyjne, dotyczące funkcjonowania w Krakowie Centrum Obywatelskiego Zabłocie 20.22. ]]> Wed, 30 Nov 2022 10:13:37 +0100 Badanie potrzeb organizacji pozarządowych oraz krakowian w zakresie oferty Centrum C 10 - badanie ankietowe https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/266091,52,komunikat,badanie_potrzeb_organizacji_pozarzadowych_oraz_krakowian_w_zakresie_oferty_centrum_c_10_-_badanie_ankietowe.html 266091 Zapraszamy wszystkich krakowian, a także przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w nowym badaniu ankietowym. ]]> Tue, 29 Nov 2022 13:17:30 +0100 Jak uzyskać status organizacji pożytku publicznego (OPP) bezpłatne szkolenie online https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/266090,52,komunikat,jak_uzyskac_status_organizacji_pozytku_publicznego__opp__bezplatne_szkolenie_online.html 266090 Centrum Obywatelskie Centrum C 10 zaprasza na szkolenie online pn. „Jak uzyskać status organizacji pożytku publicznego (OPP)?” ]]> Tue, 29 Nov 2022 13:08:10 +0100 Przetarg na najem lokali użytkowych w dniu 16 grudnia 2022 r. https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/266013,52,komunikat,przetarg_na_najem_lokali_uzytkowych_w_dniu_16_grudnia_2022_r_.html 266013 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że w dniu 16 grudnia 2022 r. o godz. 9:00 odbędzie się przetarg na najem lokali użytkowych. ]]> Mon, 28 Nov 2022 08:24:19 +0100 Ruszył nabór wniosków w 2. turze konkursu grantowego na projekty interwencyjne https://ngo.krakow.pl/granty/265927,1061,komunikat,ruszyl_nabor_wnioskow_w_2__turze_konkursu_grantowego_na_projekty_interwencyjne.html 265927 W ramach konkursu na projekty interwencyjne planowane jest dofinansowanie działań, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne problemy i obejmować rozwiązania możliwe do wdrożenia i przynoszące konkretne rezultaty w czasie od 3 do 8 miesięcy. ]]> Fri, 25 Nov 2022 08:11:45 +0100 Konkurs Grant na zdrowie – Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom https://ngo.krakow.pl/granty/265925,1061,komunikat,konkurs_grant_na_zdrowie___gedeon_richter_i_instytut_praw_pacjenta_i_edukacji_zdrowotnej_w_sluzbie_pacjentom.html 265925 Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie organizacji pacjentów, które przygotują i zrealizują projekty w obszarze zdrowia kobiet ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin ginekologii i endokrynologii, chorób układu krążenia lub centralnego układu nerwowego. Programy te powinny zmierzać do budowania świadomości pacjentek nt. profilaktyki, standardów w leczeniu bądź poprawy jakości życia w chorobie. ]]> Fri, 25 Nov 2022 08:04:02 +0100