Magiczny Kraków, ngo.krakow.pl/ http://ngo.krakow.pl pl-pl Sat, 23 Mar 2019 16:08:20 +0100 Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Punkt informacyjny dla obcokrajowców” http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/228465,52,komunikat,rozstrzygnieto_otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego_pn___punkt_informacyjny_dla_obcokrajowcow_.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/228465,52,komunikat,rozstrzygnieto_otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego_pn___punkt_informacyjny_dla_obcokrajowcow_.html Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK uprzejmie informuje, że Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 559/2019 z dnia 15.03.2019r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji w okresie od 15 marca 2019r. do 31 grudnia 2019r. zadania publicznego pn. „Punkt informacyjny dla obcokrajowców”. ]]> Fri, 22 Mar 2019 09:42:50 +0100 Fundusz Małych Grantów EKO-UNII ogłosił V edycję konkursu „Małe granty dla zrównoważonego rozwoju” http://ngo.krakow.pl/granty/228443,1061,komunikat,fundusz_malych_grantow_eko-unii_oglosil_v_edycje_konkursu__male_granty_dla_zrownowazonego_rozwoju__.html http://ngo.krakow.pl/granty/228443,1061,komunikat,fundusz_malych_grantow_eko-unii_oglosil_v_edycje_konkursu__male_granty_dla_zrownowazonego_rozwoju__.html Uczestnikami konkursu mogą być: fundacje; stowarzyszenia; przedszkola; szkoły; instytucje publiczne. Jedna instytucja może nadesłać tylko jeden projekt. ]]> Thu, 21 Mar 2019 13:15:49 +0100 Konkurs Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii http://ngo.krakow.pl/granty/228441,1061,komunikat,konkurs_dyrektora_krajowego_biura_do_spraw_przeciwdzialania_narkomanii.html http://ngo.krakow.pl/granty/228441,1061,komunikat,konkurs_dyrektora_krajowego_biura_do_spraw_przeciwdzialania_narkomanii.html Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs wniosków na realizację w 2019 r. zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia z zakresu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. ]]> Thu, 21 Mar 2019 13:09:19 +0100 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło kolejną edycje konkursu ofert pod nazwą „Wspólnie o Funduszach Europejskich” http://ngo.krakow.pl/granty/228366,1061,komunikat,ministerstwo_inwestycji_i_rozwoju_oglosilo_kolejna_edycje_konkursu_ofert_pod_nazwa__wspolnie_o_funduszach_europejskich_.html http://ngo.krakow.pl/granty/228366,1061,komunikat,ministerstwo_inwestycji_i_rozwoju_oglosilo_kolejna_edycje_konkursu_ofert_pod_nazwa__wspolnie_o_funduszach_europejskich_.html Do udziału w konkursie uprawnione są władze miejskie, instytucje publiczne, partnerzy społeczno-gospodarczy, organizacje pozarządowe, w tym także Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW. ]]> Tue, 19 Mar 2019 14:18:55 +0100 Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do XIV edycji Programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2019 http://ngo.krakow.pl/granty/228365,1061,komunikat,narodowe_centrum_kultury_oglosilo_nabor_wnioskow_do_xiv_edycji_programu__polsko-ukrainska_wymiana_mlodziezy__na_rok_2019.html http://ngo.krakow.pl/granty/228365,1061,komunikat,narodowe_centrum_kultury_oglosilo_nabor_wnioskow_do_xiv_edycji_programu__polsko-ukrainska_wymiana_mlodziezy__na_rok_2019.html Celem programu jest wspieranie inicjatyw, dzięki którym młodzi ludzie z Polski i Ukrainy mogą nawiązać znajomości, poznać i zrozumieć podobieństwa i różnice kultur, w których funkcjonują. Program ma budować postawy otwartości, szacunku i poczucia wspólnoty historycznej i kulturowej obu krajów, zarówno w aspekcie historii dalszej jak i dziejów najnowszych. ]]> Tue, 19 Mar 2019 14:07:04 +0100 Wspólnie - Fundacja LafargeHolcim zaprasza do składania wniosków w ramach Programu Wspólnie dla regionu http://ngo.krakow.pl/granty/228363,1061,komunikat,wspolnie_-_fundacja_lafargeholcim_zaprasza_do_skladania_wnioskow_w_ramach_programu_wspolnie_dla_regionu.html http://ngo.krakow.pl/granty/228363,1061,komunikat,wspolnie_-_fundacja_lafargeholcim_zaprasza_do_skladania_wnioskow_w_ramach_programu_wspolnie_dla_regionu.html „Wspólnie dla Regionu” to realizowany przez Wspólnie – Fundację LafargeHolcim program grantowy skierowany do społeczności lokalnych w miejscowościach sąsiadujących z zakładami Lafarge. Celem programu grantowego jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie zrównoważonego podejścia do kształtowania otoczenia. ]]> Tue, 19 Mar 2019 14:01:48 +0100 Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2019” http://ngo.krakow.pl/granty/228283,1061,komunikat,minister_sportu_i_turystyki_oglosil__program_inwestycji_o_szczegolnym_znaczeniu_dla_sportu___edycja_2019_.html http://ngo.krakow.pl/granty/228283,1061,komunikat,minister_sportu_i_turystyki_oglosil__program_inwestycji_o_szczegolnym_znaczeniu_dla_sportu___edycja_2019_.html Celem „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” jest rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów. Inwestycje dotyczą budowy, przebudowy lub remontów obiektów specjalistycznych, spełniających standardy międzynarodowe, mogących stać się areną ważnych zawodów i imprez sportowych rangi ogólnopolskiej, europejskiej czy światowej. ]]> Mon, 18 Mar 2019 08:55:13 +0100 Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało „Plan zlecania zadań publicznych w roku 2019” http://ngo.krakow.pl/granty/228282,1061,komunikat,ministerstwo_edukacji_narodowej_opublikowalo__plan_zlecania_zadan_publicznych_w_roku_2019_.html http://ngo.krakow.pl/granty/228282,1061,komunikat,ministerstwo_edukacji_narodowej_opublikowalo__plan_zlecania_zadan_publicznych_w_roku_2019_.html „Plan zlecania zadań publicznych w roku 2019” pozwala zapoznać się między innymi z krótkim opisem zadania, jego celem, planowanym terminem ogłoszenia konkursu ofert oraz planowaną kwotą przeznaczoną na sfinansowanie danego zadania. ]]> Mon, 18 Mar 2019 08:42:04 +0100 Ambasador Wielokulturowości i Filantrop Krakowa poszukiwani http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/228260,52,komunikat,ambasador_wielokulturowosci_i_filantrop_krakowa_poszukiwani.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/228260,52,komunikat,ambasador_wielokulturowosci_i_filantrop_krakowa_poszukiwani.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

Znasz osobę, organizację lub instytucję działającą na rzecz dialogu międzykulturowego? A może wiesz, kto bezinteresownie udziela pomocy finansowej lub materialnej innym mieszkańcom? Zgłoś swojego kandydata w konkursach o tytuł Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości i Filantropa Krakowa. ]]>
Mon, 18 Mar 2019 14:27:56 +0100
Instytut Adama Mickiewicza ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Kulturalne pomosty” http://ngo.krakow.pl/granty/228129,1061,komunikat,instytut_adama_mickiewicza_oglosil_nabor_wnioskow_w_ramach_programu__kulturalne_pomosty__.html http://ngo.krakow.pl/granty/228129,1061,komunikat,instytut_adama_mickiewicza_oglosil_nabor_wnioskow_w_ramach_programu__kulturalne_pomosty__.html Instytut Adama Mickiewicza ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Kulturalne pomosty” na lata 2018-2022 realizowanego w ramach 3 Priorytetu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA „Projekty zagraniczne”. ]]> Tue, 12 Mar 2019 13:58:23 +0100