Magiczny Kraków, ngo.krakow.pl/ https://ngo.krakow.pl pl-pl Mon, 06 Apr 2020 20:27:40 +0200 Nowy termin naboru wniosków w ramach PO WER 4.3 https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/238804,52,komunikat,nowy_termin_naboru_wnioskow_w_ramach_po_wer_4_3.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/238804,52,komunikat,nowy_termin_naboru_wnioskow_w_ramach_po_wer_4_3.html Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło zmianę terminu naboru wniosków w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. ]]> Thu, 02 Apr 2020 13:05:21 +0200 Nowy termin naboru wniosków w ramach PO WER 4.2 https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/238803,52,komunikat,nowy_termin_naboru_wnioskow_w_ramach_po_wer_4_2.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/238803,52,komunikat,nowy_termin_naboru_wnioskow_w_ramach_po_wer_4_2.html Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, zmieniło termin naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/20 na projekty mobilności ponadnarodowej osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny lub pieczy zastępczej, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. ]]> Thu, 02 Apr 2020 13:01:11 +0200 Nowy termin naboru wniosków w ramach PO WER 2.18 https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/238802,52,komunikat,nowy_termin_naboru_wnioskow_w_ramach_po_wer_2_18.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/238802,52,komunikat,nowy_termin_naboru_wnioskow_w_ramach_po_wer_2_18.html Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pełniące funkcję Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) zmieniło termin naboru w ramach konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20, który ma na celu wyłonienie projektów w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.18  Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia, w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 11i, celu szczegółowego nr 6: Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia w ramach PO WER. ]]> Thu, 02 Apr 2020 12:55:57 +0200 Nabór do programu Pajacyk na wakacje 2020 https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/238798,52,komunikat,nabor_do_programu_pajacyk_na_wakacje_2020.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/238798,52,komunikat,nabor_do_programu_pajacyk_na_wakacje_2020.html Polska Akcja Humanitarna ogłosiła nabór do programu Pajacyk na wakacje 2020. ]]> Thu, 02 Apr 2020 12:48:59 +0200 Konkurs w ramach Węgiersko-polskiego Programu współpracy pozarządowej https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/238794,52,komunikat,konkurs_w_ramach_wegiersko-polskiego_programu_wspolpracy_pozarzadowej.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/238794,52,komunikat,konkurs_w_ramach_wegiersko-polskiego_programu_wspolpracy_pozarzadowej.html Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiły konkurs w ramach Węgiersko-polskiego Programu współpracy pozarządowej. ]]> Thu, 02 Apr 2020 12:40:15 +0200 Krakowska kultura w czasie epidemii COVID-19 - badanie sektora https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/238786,52,komunikat,krakowska_kultura_w_czasie_epidemii_covid-19_-_badanie_sektora.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/238786,52,komunikat,krakowska_kultura_w_czasie_epidemii_covid-19_-_badanie_sektora.html Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK we współpracy z Miejskim Centrum Dialogu i Małopolskim Instytutem Kultury przygotował ankietę, której celem jest zbadanie sytuacji podmiotów działających w obszarze kultury w obliczu kryzysu związanego z epidemią COVID–19, a także poznanie postulatów i rekomendacji środowiska w kwestii działań samorządu wspierających krakowską kulturę. Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu. ]]> Fri, 03 Apr 2020 08:30:01 +0200 Zmiana terminów sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania zleconego zadania publicznego oraz rozliczenia udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/238781,52,komunikat,zmiana_terminow_sprawozdan_finansowych_oraz_sprawozdan_z_wykonania_zleconego_zadania_publicznego_oraz_rozliczenia_udzielonej_dotacji_na_realizacje_zadania_publicznego.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/238781,52,komunikat,zmiana_terminow_sprawozdan_finansowych_oraz_sprawozdan_z_wykonania_zleconego_zadania_publicznego_oraz_rozliczenia_udzielonej_dotacji_na_realizacje_zadania_publicznego.html Obowiązują nowe, dłuższe terminy składania sprawozdań finansowych. ]]> Thu, 02 Apr 2020 10:32:41 +0200 Obniżki stawek czynszowych dla lokali użytkowych https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/238775,52,komunikat,obnizki_stawek_czynszowych_dla_lokali_uzytkowych.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/238775,52,komunikat,obnizki_stawek_czynszowych_dla_lokali_uzytkowych.html W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Prezydent Miasta Krakowa wydał zarządzenie obniżające stawki czynszowe z tytułu najmu lokali użytkowych. ]]> Thu, 02 Apr 2020 09:20:29 +0200 Fundacja ORLEN przedłużyła termin składania wniosków do III edycji Programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi” https://ngo.krakow.pl/granty/238755,1061,komunikat,fundacja_orlen_przedluzyla_termin_skladania_wnioskow_do_iii_edycji_programu_grantowego__moje_miejsce_na_ziemi_.html https://ngo.krakow.pl/granty/238755,1061,komunikat,fundacja_orlen_przedluzyla_termin_skladania_wnioskow_do_iii_edycji_programu_grantowego__moje_miejsce_na_ziemi_.html Celem Programu „Moje miejsce na Ziemi” jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi. ]]> Wed, 01 Apr 2020 14:15:49 +0200 Nabór wniosków do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2019 przedłużony do 30 kwietnia 2020 r. https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/238747,52,komunikat,nabor_wnioskow_do_tytulu_filantrop_krakowa_a_d__2019_przedluzony_do_30_kwietnia_2020_r_.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/238747,52,komunikat,nabor_wnioskow_do_tytulu_filantrop_krakowa_a_d__2019_przedluzony_do_30_kwietnia_2020_r_.html Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju informuje o przedłużeniu naboru wniosków do tytułu Filantropa Krakowa A.D. 2019 do 30 kwietnia 2020 r. ]]> Wed, 01 Apr 2020 14:05:19 +0200