Magiczny Kraków, ngo.krakow.pl/ http://ngo.krakow.pl pl-pl Wed, 18 Sep 2019 12:01:11 +0200 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert-Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zapobiegania i radzenia sobie z agresją i przemocą w szkole http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/233171,52,komunikat,ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert-podniesienie_poziomu_wiedzy_w_zakresie_zapobiegania_i_radzenia_sobie_z_agresja_i_przemoca_w_szkole.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/233171,52,komunikat,ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert-podniesienie_poziomu_wiedzy_w_zakresie_zapobiegania_i_radzenia_sobie_z_agresja_i_przemoca_w_szkole.html ]]> Wed, 18 Sep 2019 11:45:07 +0200 „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej” - ogłoszenie otwartego konkursu ofert http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/233145,52,komunikat,_panel_obywatelski_na_temat_formy_i_miejsca_uczczenia_pamieci_zolnierzy_armii_krajowej__-_ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/233145,52,komunikat,_panel_obywatelski_na_temat_formy_i_miejsca_uczczenia_pamieci_zolnierzy_armii_krajowej__-_ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert.html ]]> Tue, 17 Sep 2019 12:40:00 +0200 Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego http://ngo.krakow.pl/granty/233140,1061,komunikat,minister_edukacji_narodowej_oglosil_konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_z_zakresu_zdrowia_publicznego.html http://ngo.krakow.pl/granty/233140,1061,komunikat,minister_edukacji_narodowej_oglosil_konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_z_zakresu_zdrowia_publicznego.html Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Budowanie sieci współpracy i wsparcia dla szkoły w zakresie przygotowania, wdrażania i ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego. Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, zachowań, postaw i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu”. ]]> Tue, 17 Sep 2019 12:10:10 +0200 Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ogłosił rozpoczęcie naboru do III edycji konkursu Onkogranty http://ngo.krakow.pl/granty/233139,1061,komunikat,zarzad_polskiej_ligi_walki_z_rakiem_oglosil_rozpoczecie_naboru_do_iii_edycji_konkursu_onkogranty.html http://ngo.krakow.pl/granty/233139,1061,komunikat,zarzad_polskiej_ligi_walki_z_rakiem_oglosil_rozpoczecie_naboru_do_iii_edycji_konkursu_onkogranty.html W ramach konkursu Onkogranty poszukuje się nowych, dotychczas niefinansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024. ]]> Tue, 17 Sep 2019 12:02:58 +0200 Instytut Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków do programu „Scena dla tańca” edycja 2020 http://ngo.krakow.pl/granty/233137,1061,komunikat,instytut_muzyki_i_tanca_oglosil_nabor_wnioskow_do_programu__scena_dla_tanca__edycja_2020.html http://ngo.krakow.pl/granty/233137,1061,komunikat,instytut_muzyki_i_tanca_oglosil_nabor_wnioskow_do_programu__scena_dla_tanca__edycja_2020.html Program „Scena dla tańca” jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty pozwalające na regularną obecność spektakli tanecznych na scenach teatralnych i w innych instytucjach prezentujących projekty z dziedziny sztuk performatywnych (np. centra sztuki, galerie) w całej Polsce. ]]> Tue, 17 Sep 2019 11:50:35 +0200 Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/233112,52,komunikat,konsultacje_gminnego_programu_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_oraz_przeciwdzialania_narkomanii_na_rok_2020.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/233112,52,komunikat,konsultacje_gminnego_programu_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_oraz_przeciwdzialania_narkomanii_na_rok_2020.html ]]> Mon, 16 Sep 2019 13:46:28 +0200 Fundacja ING Dzieciom zaprasza organizacje pozarządowe pracujące ze stałą grupą dzieci do konkursu na Turnusy Uśmiechu - zimowiska http://ngo.krakow.pl/granty/233087,1061,komunikat,fundacja_ing_dzieciom_zaprasza_organizacje_pozarzadowe_pracujace_ze_stala_grupa_dzieci_do_konkursu_na_turnusy_usmiechu_-_zimowiska.html http://ngo.krakow.pl/granty/233087,1061,komunikat,fundacja_ing_dzieciom_zaprasza_organizacje_pozarzadowe_pracujace_ze_stala_grupa_dzieci_do_konkursu_na_turnusy_usmiechu_-_zimowiska.html Fundacja ING Dzieciom od czternastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu. Celem konkursu jest realizacja najciekawszych pomysłów na kolonie dla dzieci ze środowisk o trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. ]]> Mon, 16 Sep 2019 09:17:59 +0200 Konkurs na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym http://ngo.krakow.pl/granty/233083,1061,komunikat,konkurs_na_realizacje_zadan_z_zakresu_przeciwdzialania_uzaleznieniom_behawioralnym.html http://ngo.krakow.pl/granty/233083,1061,komunikat,konkurs_na_realizacje_zadan_z_zakresu_przeciwdzialania_uzaleznieniom_behawioralnym.html Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2020-2021. ]]> Mon, 16 Sep 2019 09:02:43 +0200 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do składania wniosków w konkursie pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” http://ngo.krakow.pl/granty/233082,1061,komunikat,panstwowy_fundusz_rehabilitacji_osob_niepelnosprawnych_zaprasza_do_skladania_wnioskow_w_konkursie_pn___kierunek_aktywnosc__.html http://ngo.krakow.pl/granty/233082,1061,komunikat,panstwowy_fundusz_rehabilitacji_osob_niepelnosprawnych_zaprasza_do_skladania_wnioskow_w_konkursie_pn___kierunek_aktywnosc__.html Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. ]]> Mon, 16 Sep 2019 08:26:12 +0200 Razem stwórzmy nową przestrzeń w mieście http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/233065,52,komunikat,razem_stworzmy_nowa_przestrzen_w_miescie.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/233065,52,komunikat,razem_stworzmy_nowa_przestrzen_w_miescie.html ]]> Mon, 16 Sep 2019 13:36:49 +0200