Magiczny Kraków, ngo.krakow.pl/ https://ngo.krakow.pl pl-pl Sun, 17 Jan 2021 23:40:13 +0100 Trwa nabór zgłoszeń do Nagrody im. Józefa Dietla https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/245947,52,komunikat,trwa_nabor_zgloszen_do_nagrody_im__jozefa_dietla.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/245947,52,komunikat,trwa_nabor_zgloszen_do_nagrody_im__jozefa_dietla.html Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla przypomina, że w dniu 3 lutego 2021 r. mija termin przesyłania zgłoszeń do Nagrody im. Józefa Dietla i Dyplomów Honorowych Nagrody. ]]> Fri, 15 Jan 2021 13:54:58 +0100 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania wniosków w drugim naborze w Programie Edukacja (MF EOG 2014-2021) https://ngo.krakow.pl/granty/245931,1061,komunikat,fundacja_rozwoju_systemu_edukacji_zaprasza_do_skladania_wnioskow_w_drugim_naborze_w_programie_edukacja__mf_eog_2014-2021_.html https://ngo.krakow.pl/granty/245931,1061,komunikat,fundacja_rozwoju_systemu_edukacji_zaprasza_do_skladania_wnioskow_w_drugim_naborze_w_programie_edukacja__mf_eog_2014-2021_.html Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. ]]> Fri, 15 Jan 2021 10:03:53 +0100 Dotacje Fundacji mBanku https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/245930,52,komunikat,dotacje_fundacji_mbanku.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/245930,52,komunikat,dotacje_fundacji_mbanku.html Fundacja mBanku zaprasza do składania wniosków o dotacje w ramach swoich celów statutowych. ]]> Fri, 15 Jan 2021 09:27:45 +0100 Nabór wniosków w ramach linii projektowej pn. 30 lat Traktatu - 30 lat FWPN https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/245927,52,komunikat,nabor_wnioskow_w_ramach_linii_projektowej_pn__30_lat_traktatu_-_30_lat_fwpn.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/245927,52,komunikat,nabor_wnioskow_w_ramach_linii_projektowej_pn__30_lat_traktatu_-_30_lat_fwpn.html Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła nabór wniosków w ramach jubileuszowej linii projektowej „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”. ]]> Fri, 15 Jan 2021 09:14:02 +0100 Dotacje Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/245924,52,komunikat,dotacje_fundacji_wspolpracy_polsko-niemieckiej.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/245924,52,komunikat,dotacje_fundacji_wspolpracy_polsko-niemieckiej.html Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów w 2021 r. ]]> Fri, 15 Jan 2021 09:16:36 +0100 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił konkurs https://ngo.krakow.pl/granty/245911,1061,komunikat,minister_rozwoju__pracy_i_technologii_oglosil_konkurs_.html https://ngo.krakow.pl/granty/245911,1061,komunikat,minister_rozwoju__pracy_i_technologii_oglosil_konkurs_.html Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2021 roku realizacji zadań z zakresu turystyki. ]]> Thu, 14 Jan 2021 13:47:38 +0100 Raport z przeprowadzenia ewaluacji przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/245895,52,komunikat,raport_z_przeprowadzenia_ewaluacji_przez_krakowskie_forum_organizacji_spolecznych_krafos.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/245895,52,komunikat,raport_z_przeprowadzenia_ewaluacji_przez_krakowskie_forum_organizacji_spolecznych_krafos.html Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia serdecznie zaprasza do zapoznania się z „Raportem z przeprowadzenia ewaluacji realizacji przez Gminę Miejską Kraków procedury otwartych konkursów ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w latach 2017–2019”. ]]> Thu, 14 Jan 2021 13:55:01 +0100 Zgłoś Bohaterów społecznego zaangażowania! Ruszył nabór wniosków w Konkursie o tytuł Dobroczyńca Roku https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/245868,52,komunikat,zglos_bohaterow_spolecznego_zaangazowania__ruszyl_nabor_wnioskow_w_konkursie_o_tytul_dobroczynca_roku.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/245868,52,komunikat,zglos_bohaterow_spolecznego_zaangazowania__ruszyl_nabor_wnioskow_w_konkursie_o_tytul_dobroczynca_roku.html W Polsce jest wiele firm, które samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizują wartościowe projekty społeczne, angażując się przy tym całym sercem. Warto, aby dowiedziała się o nich cała Polska. Od 11 stycznia 2021 roku organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do XXIV edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. ]]> Wed, 13 Jan 2021 13:44:02 +0100 Nabór wniosków do Project Support Facility edycja 2021 https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/245865,52,komunikat,nabor_wnioskow_do_project_support_facility_edycja_2021.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/245865,52,komunikat,nabor_wnioskow_do_project_support_facility_edycja_2021.html Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego informuje o planowanym naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 (Project Support Facility). ]]> Wed, 13 Jan 2021 12:22:05 +0100 Tryb małych grantów - powiat krakowski https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/245760,52,komunikat,tryb_malych_grantow_-_powiat_krakowski.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/245760,52,komunikat,tryb_malych_grantow_-_powiat_krakowski.html Starostwo Powiatowe w Krakowie zaprasza do składania wniosków w trybie „małych grantów”. ]]> Fri, 08 Jan 2021 10:37:17 +0100