Magiczny Kraków, ngo.krakow.pl/ http://ngo.krakow.pl pl-pl Fri, 23 Mar 2018 19:38:44 +0100 Konkurs Ministra Obrony Narodowej w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej http://ngo.krakow.pl/granty/218755,1061,komunikat,konkurs_ministra_obrony_narodowej_w_zakresie_podtrzymywania_i_upowszechniania_tradycji_narodowej.html http://ngo.krakow.pl/granty/218755,1061,komunikat,konkurs_ministra_obrony_narodowej_w_zakresie_podtrzymywania_i_upowszechniania_tradycji_narodowej.html Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. ]]> Fri, 23 Mar 2018 09:22:46 +0100 Czwarta edycja programu Polskie Nadzieje Olimpijskie http://ngo.krakow.pl/granty/218753,1061,komunikat,czwarta_edycja_programu_polskie_nadzieje_olimpijskie.html http://ngo.krakow.pl/granty/218753,1061,komunikat,czwarta_edycja_programu_polskie_nadzieje_olimpijskie.html Celem programu jest udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży uprawiającej sporty wyczynowe, jak również wspieranie aktywności sportowej dzieci chorych i niepełnosprawnych. ]]> Fri, 23 Mar 2018 08:59:04 +0100 ŻYWIEC-ZDRÓJ S.A. ogłosił konkursu Inicjatywy po stronie natury edycja 2018 http://ngo.krakow.pl/granty/218752,1061,komunikat,zywiec-zdroj_s_a__oglosil_konkursu__inicjatywy_po_stronie_natury_edycja_2018.html http://ngo.krakow.pl/granty/218752,1061,komunikat,zywiec-zdroj_s_a__oglosil_konkursu__inicjatywy_po_stronie_natury_edycja_2018.html “Inicjatywy Po Stronie Natury” to konkurs grantowy na projekty, które kształtują świadomość ekologiczną wśród społeczeństwa i poświęcają uwagę kwestiom związanym z ochroną środowiska. ]]> Fri, 23 Mar 2018 08:52:11 +0100 Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Klub” na rok 2018 http://ngo.krakow.pl/granty/218750,1061,komunikat,minister_sportu_i_turystyki_oglosil_program__klub__na_rok_2018_.html http://ngo.krakow.pl/granty/218750,1061,komunikat,minister_sportu_i_turystyki_oglosil_program__klub__na_rok_2018_.html Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Klub” na rok 2018 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. ]]> Fri, 23 Mar 2018 08:43:32 +0100 Konkurs „Małopolska Gościnna – II Edycja” http://ngo.krakow.pl/granty/218743,1061,komunikat,konkurs__malopolska_goscinna___ii_edycja_.html http://ngo.krakow.pl/granty/218743,1061,komunikat,konkurs__malopolska_goscinna___ii_edycja_.html Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2018 roku pn. „Małopolska Gościnna – II Edycja”. ]]> Thu, 22 Mar 2018 14:54:38 +0100 Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” http://ngo.krakow.pl/granty/218742,1061,komunikat,minister_sportu_i_turystyki_oglosil_dodatkowy_nabor_wnioskow_w_ramach_programu__sport_wszystkich_dzieci_.html http://ngo.krakow.pl/granty/218742,1061,komunikat,minister_sportu_i_turystyki_oglosil_dodatkowy_nabor_wnioskow_w_ramach_programu__sport_wszystkich_dzieci_.html Program „Sport Wszystkich Dzieci” skierowany jest do podmiotów – osób prawnych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku. ]]> Thu, 22 Mar 2018 14:49:10 +0100 Konkurs Ministra Zdrowia na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego http://ngo.krakow.pl/granty/218741,1061,komunikat,konkurs_ministra_zdrowia_na_realizacje_zadania_z_zakresu_zdrowia_publicznego.html http://ngo.krakow.pl/granty/218741,1061,komunikat,konkurs_ministra_zdrowia_na_realizacje_zadania_z_zakresu_zdrowia_publicznego.html Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. ]]> Thu, 22 Mar 2018 14:42:18 +0100 Konkurs z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych http://ngo.krakow.pl/granty/218738,1061,komunikat,konkurs_z_zakresu_rehabilitacji_spolecznej_osob_niepelnosprawnych__.html http://ngo.krakow.pl/granty/218738,1061,komunikat,konkurs_z_zakresu_rehabilitacji_spolecznej_osob_niepelnosprawnych__.html Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  w roku 2018 w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. ]]> Thu, 22 Mar 2018 14:33:37 +0100 Konkurs w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów http://ngo.krakow.pl/granty/218737,1061,komunikat,konkurs_w_obszarze_edukacji_prozdrowotnej_dla_malopolskich_seniorow.html http://ngo.krakow.pl/granty/218737,1061,komunikat,konkurs_w_obszarze_edukacji_prozdrowotnej_dla_malopolskich_seniorow.html Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów na lata 2018-2019. ]]> Thu, 22 Mar 2018 14:26:12 +0100 Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/218671,52,komunikat,ogloszono_otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_w_2018_roku_zadan_publicznych_w_zakresie_wspierania_i_upowszechniania_kultury_fizycznej.html http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/218671,52,komunikat,ogloszono_otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_w_2018_roku_zadan_publicznych_w_zakresie_wspierania_i_upowszechniania_kultury_fizycznej.html Wydział Sportu informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań bieżących rocznych dzielnic) ]]> Tue, 20 Mar 2018 13:29:46 +0100