Magiczny Kraków, ngo.krakow.pl/ https://ngo.krakow.pl pl-pl Mon, 06 Jul 2020 08:24:32 +0200 Diagnoza na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2021-2030 https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/241028,52,komunikat,diagnoza_na_potrzeby_opracowania_strategii_rozwiazywania_problemow_spolecznych_krakowa_na_lata_2021-2030.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/241028,52,komunikat,diagnoza_na_potrzeby_opracowania_strategii_rozwiazywania_problemow_spolecznych_krakowa_na_lata_2021-2030.html Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do diagnozy na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2021–2030. ]]> Tue, 30 Jun 2020 09:35:58 +0200 Raportu z Konsultacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2020-2022 https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/240937,52,komunikat,raportu_z_konsultacji_powiatowego_programu_rozwoju_pieczy_zastepczej_w_gminie_miejskiej_krakow_na_lata_2020-2022.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/240937,52,komunikat,raportu_z_konsultacji_powiatowego_programu_rozwoju_pieczy_zastepczej_w_gminie_miejskiej_krakow_na_lata_2020-2022.html Informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przygotował raport z konsultacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2020–2022. ]]> Thu, 25 Jun 2020 10:50:03 +0200 Nabór do programu Wspólnie dla dziedzictwa 2020 https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/240667,52,komunikat,nabor_do_programu_wspolnie_dla_dziedzictwa_2020.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/240667,52,komunikat,nabor_do_programu_wspolnie_dla_dziedzictwa_2020.html Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił nabór do programu „Wspólnie dla dziedzictwa 2020”. ]]> Mon, 15 Jun 2020 11:26:02 +0200 Konkurs ofert Przez sport do wojska https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/240416,52,komunikat,konkurs_ofert_przez_sport_do_wojska.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/240416,52,komunikat,konkurs_ofert_przez_sport_do_wojska.html Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Wspierania i upowszechniani kultury fizycznej i sportu pn. Przez sport do wojska (nr ew. 09/2020/WD/DEKiD). ]]> Fri, 05 Jun 2020 10:10:52 +0200 Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej https://ngo.krakow.pl/granty/240258,1061,komunikat,pozyczka_plynnosciowa_dla_podmiotow_ekonomii_spolecznej.html https://ngo.krakow.pl/granty/240258,1061,komunikat,pozyczka_plynnosciowa_dla_podmiotow_ekonomii_spolecznej.html Pożyczka jest udzielana przez Fundusz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych ze środków udostępnionych przez Bank BGK z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez Podmioty Ekonomii Społecznej w celu zapewnienia finansowania płynnościowego. ]]> Wed, 27 May 2020 13:27:17 +0200 Obowiązujące przepisy prawa dla organizacji pozarządowych w czasie zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/240030,52,komunikat,obowiazujace_przepisy_prawa_dla_organizacji_pozarzadowych_w_czasie_zagrozenia_epidemicznego_oraz_stanu_epidemii.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/240030,52,komunikat,obowiazujace_przepisy_prawa_dla_organizacji_pozarzadowych_w_czasie_zagrozenia_epidemicznego_oraz_stanu_epidemii.html Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia przygotował dla organizacji pozarządowych wykaz obowiązujących przepisów prawnych w zakresie realizowanych zadań publicznych. ]]> Tue, 19 May 2020 14:33:36 +0200 Środki dla NGO’s w trybie Małych Grantów 19a https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/240016,52,komunikat,srodki_dla_ngo_s_w_trybie_malych_grantow_19a.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/240016,52,komunikat,srodki_dla_ngo_s_w_trybie_malych_grantow_19a.html Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia przygotował dla organizacji pozarządowych wykaz obszarów zadań publicznych i środków realizowanych w trybie Małych Grantów 19a, które zostały zaplanowane przez Gminę Miejską Kraków na rok 2020. ]]> Thu, 04 Jun 2020 13:14:27 +0200 Nabór wniosków w ramach programu ''SPRAWY WEWNĘTRZNE'' https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/239977,52,komunikat,nabor_wnioskow_w_ramach_programu___sprawy_wewnetrzne__.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/239977,52,komunikat,nabor_wnioskow_w_ramach_programu___sprawy_wewnetrzne__.html Departament Funduszy Europejskich MSWiA – Operator Programu (OP) oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA (COPE MSWiA) ogłosiły otwarty nabór wniosków w ramach Programu „SPRAWY WEWNĘTRZNE” dla obszaru tematycznego nr 18 „Azyl i Migracja” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. ]]> Fri, 15 May 2020 13:14:34 +0200 Konkurs na dofinansowane zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej https://ngo.krakow.pl/granty/239968,1061,komunikat,konkurs_na_dofinansowane_zadan_z_zakresu_upowszechniania_kultury_fizycznej.html https://ngo.krakow.pl/granty/239968,1061,komunikat,konkurs_na_dofinansowane_zadan_z_zakresu_upowszechniania_kultury_fizycznej.html Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2020 roku w ramach zadania Upowszechnianie Kultury Fizycznej pn. "Małopolska na sportowo”. ]]> Fri, 15 May 2020 10:48:08 +0200 10 milionów złotych na wsparcie III sektora: Program COVID-19 https://ngo.krakow.pl/granty/239822,1061,komunikat,10_milionow_zlotych_na_wsparcie_iii_sektora__program_covid-19.html https://ngo.krakow.pl/granty/239822,1061,komunikat,10_milionow_zlotych_na_wsparcie_iii_sektora__program_covid-19.html Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków. ]]> Fri, 08 May 2020 13:17:08 +0200