Magiczny Kraków, ngo.krakow.pl/ https://ngo.krakow.pl pl-pl Thu, 21 Sep 2023 15:03:07 +0200 Przetarg na najem lokali użytkowych w dniu 11 października 2023 roku https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/275405,52,komunikat,przetarg_na_najem_lokali_uzytkowych_w_dniu_11_pazdziernika_2023_roku.html 275405 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że w dniu 11 października 2023 roku o godzinie 9:00 odbędzie się przetarg na najem lokali użytkowych. ]]> Thu, 21 Sep 2023 13:11:27 +0200 Bezpłatne szkolenie online pt. Empowerment jako skuteczne podejście stosowane w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/275381,52,komunikat,bezplatne_szkolenie_online_pt__empowerment_jako_skuteczne_podejscie_stosowane_w_rozwiazywaniu_problemow_spolecznosci_lokalnej.html 275381 Centrum Obywatelskie Centrum C 10 zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt. „Empowerment jako skuteczne podejście stosowane w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej”. ]]> Thu, 21 Sep 2023 09:45:51 +0200 Sieciowanie sektora pozarządowego i współpraca międzysektorowa w Krakowie https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/275377,52,komunikat,sieciowanie_sektora_pozarzadowego_i_wspolpraca_miedzysektorowa_w_krakowie.html 275377 Centrum Obywatelskie Centrum C 10 zaprasza do udziału w nowym badaniu ankietowym dotyczącym sieciowania sektora pozarządowego i współpracy międzysektorowej w Krakowie.  ]]> Thu, 21 Sep 2023 09:30:27 +0200 Podsumowanie wniosków ze spotkań branżowych z NGO https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/275358,52,komunikat,podsumowanie_wnioskow_ze_spotkan_branzowych_z_ngo.html 275358 Z przyjemnością informujemy, że Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa serdecznie zapraszaj przedstawicieli oraz przedstawicielki krakowskich organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniu poświęconym tematyce współpracy. ]]> Wed, 20 Sep 2023 14:36:16 +0200 Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta MŁODY KRAKÓW na lata 2024-2028 - konsultacje społeczne https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/275350,52,komunikat,program_aktywnego_uczestnictwa_mlodziezy_w_zyciu_miasta_mlody_krakow_na_lata_2024-2028_-_konsultacje_spoleczne.html 275350 W okresie od 20 września do 13 października 2023 r. Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkanki i mieszkańców Krakowa oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „MŁODY KRAKÓW” na lata 2024–2028. ]]> Wed, 20 Sep 2023 12:58:26 +0200 Ogłoszenie o otwartym naborze dla organizacji pozarządowych do programu Europejska Inicjatywa Miejska (EUI). https://ngo.krakow.pl/granty/274912,1061,komunikat,ogloszenie_o_otwartym_naborze_dla_organizacji_pozarzadowych_do_programu_europejska_inicjatywa_miejska__eui__.html 274912 Gmina Miejska Kraków ubiegająca się o dofinansowanie w ramach programu Europejska Inicjatywa Miejska (EUI) ogłasza otwarty nabór dla organizacji pozarządowych zainteresowanych wspólnym przygotowaniem i złożeniem wniosku na realizację projektu Innowacyjny model zarządzania zrównoważoną turystyką kulturalną w mieście. ]]> Thu, 07 Sep 2023 16:01:00 +0200 Konkurs w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej finansowanych z Funduszy Norweskich i EOG https://ngo.krakow.pl/granty/275324,1061,komunikat,konkurs_w_ramach_funduszu_wspolpracy_dwustronnej_finansowanych_z_funduszy_norweskich_i_eog.html 275324 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, działające jako Krajowy Punkt Kontaktowy dla Funduszy Norweskich i EOG ogłosiło otwarty nabór na dofinansowanie inicjatyw dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią na rzecz współpracy międzypokoleniowej – BeFORme w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej finansowanych z Funduszy Norweskich i EOG. ]]> Wed, 20 Sep 2023 09:27:04 +0200 Dodatkowe dofinansowanie dla beneficjentów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 https://ngo.krakow.pl/granty/275322,1061,komunikat,dodatkowe_dofinansowanie_dla_beneficjentow_mechanizmu_finansowego_europejskiego_obszaru_gospodarczego_2014-2021.html 275322 O zwiększenie dofinansowania mogą się ubiegać wyłącznie Beneficjenci Działania 1 i Działania 2 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, którzy obecnie w dalszym ciągu realizują projekt/-y (nie dotyczy projektów zakończonych) na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i mają możliwość wykorzystania dodatkowych środków w trakcie jego trwania. ]]> Wed, 20 Sep 2023 09:16:49 +0200 Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków https://ngo.krakow.pl/granty/275321,1061,komunikat,centrum_projektow_polska_cyfrowa_oglosilo_nabor_wnioskow.html 275321 Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór ramach Działania FERC.02.01 „Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych”, który w największym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego EFRR.CP1.II - „Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. ]]> Wed, 20 Sep 2023 09:09:55 +0200 Fundacja Stocznia zaprasza na - webinaria informacyjne https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/274959,52,komunikat,fundacja_stocznia__zaprasza_na_-_webinaria_informacyjne_.html 274959 12 września o godzinie 15.00 odbędzie się webinarium informacyjne, podczas którego opowiemy więcej o założeniach i kolejnych etapach działań w ramach programu „Wydział partycypacji”. Planowane spotkanie będzie okazją do odpowiedzi na Wasze pytania.  Fundacja Stocznia przypomina, że rekrutacja do programu „Wydział partycypacji” kończy się 24 września 2023 roku. ]]> Fri, 08 Sep 2023 15:04:02 +0200