górne tło

Osoby do kontaktu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Informujemy, że w Wydziałach Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskich Jednostkach Organizacyjnych wyznaczono Koordynatorów ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.

Kancelaria Rady Miasta Krakowa


Imię i nazwisko: Aleksandra Przybyła
Telefon: 12 616 14 70
Adres e-mail: Aleksandra.Przybyla@um.krakow.pl

Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa


Imię i nazwisko: Agnieszka Niemczyk
UMK: Telefon: 12 616 12 22
Adres e-mail: Agnieszka.Niemczyk@um.krakow.pl

Wydział Finansowy


Imię i nazwisko: Irmina Mazur-Zwolińska
Telefon: 12 616 17 25
Adres e-mail: Irmina.Mazur-Zwolinska@um.krakow.pl


Imię i nazwisko: Ewa Daszczyszak
Telefon: 12 616 55 86
Adres e-mail: Ewa.Daszczyszak@um.krakow.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Imię i nazwisko: Ewelina Madoń
Telefon: 12 616 78 39
Adres e-mail: Ewelina.Madon@um.krakow.pl

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji


Imię i nazwisko: Paweł Majka
Telefon: 12 616 15 62
Adres e-mail: Pawel.Majka@um.krakow.pl


Imię i nazwisko: Agnieszka Stasiak
Telefon: 12 616 14 16
Adres e-mail: Agnieszka.Stasiak@.um.krakow.pl


Imię i nazwisko: Katarzyna Marchewczyk
Telefon: 12 616 60 08
Adres e-mail: Katarzyna.Marchewczyk@um.krakow.pl


Imię i nazwisko: Anna Brydniak
Telefon: 12 616 11 79
Adres e-mail: Anna.Brydniak@um.krakow.pl


Imię i nazwisko: Anna Długopolska
Telefon: 12 616 12 90
Adres e-mail: Anna.Dlugopolska@um.krakow.pl


Imię i nazwisko: Kinga Wrona
Telefon: 12 616 60 96
Adres e-mail: Kinga.Wrona@um.krakow.pl

Wydział ds. Turystyki


Imię i nazwisko: Mateusz Drożdż
Telefon: 12 616 15 81
Adres e-mail: Mateusz.Drozdz@um.krakow.pl

Wydział Edukacji


Imię i nazwisko: Lucyna Jaczewska
Telefon: 12 616 52 90
Adres e-mail: Lucyna.Jaczewska@um.krakow.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu


Imię i nazwisko: Piotr Potoczek
Telefon: 12 616 87 65
Adres e-mail: Piotr.Potoczek@um.krakow.pl

Wydział Kształtowania Środowiska


Imię i nazwisko: Marcin Permus
Telefon: 12 616 88 57
Adres e-mail: Marcin.Permus@um.krakow.pl


Imię i nazwisko: Kamil Kochańczyk
Telefon: 12 616 89 84
Adres e-mail: Kamil.Kochanczyk@um.krakow.pl

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Imię i nazwisko: Joanna Gwóźdź
Telefon: 12 616 19 13
Adres e-mail: Joanna.Gwozdz@um.krakow.pl

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia


Imię i nazwisko: Elżbieta Puszkarz
Telefon: 12 616 50 32
Adres e-mail: Elzbieta.Puszkarz@um.krakow.pl
Zakres: współpraca z Pełnomocniczką Prezydenta ds. Rodziny


Imię i nazwisko: Joanna Madej
Telefon: 12 616 19 81
Adres e-mail: Joanna.Madej@um.krakow.pl
Zakres: współpraca z Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny


Imię i nazwisko: Anna Kiedik
Telefon: 12 616 78 11
Adres e-mail: Anna.Kiedik@um.krakow.pl
Zakres: koordynacja współpracy


Imię i nazwisko: Gabriela Siwiec
Telefon: 12 616 78 03
Adres e-mail: Gabriela.Siwiec@um.krakow.pl
Zakres: koordynacja współpracy


Imię i nazwisko: Dariusz Walczak
Telefon: 12 616 78 34
Adres e-mail: Dariusz.Walczak@um.krakow.pl
Zakres: koordynacja współpracy


Imię i nazwisko: Kamila Nowak
Telefon: 12 616 51 21
Adres e-mail: Kamila.Nowak2@um.krakow.pl
Zakres: otwarte konkursy ofert, małe granty w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych


Imię i nazwisko: Magdalena Furdzik
Telefon: 12 616 78 09
Adres e-mail: Magdalena.Furdzik@um.krakow.pl
Zakres: otwarte konkursy ofert, małe granty w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców, program „Otwarty Kraków”; małe granty w zakresie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka


Imię i nazwisko: Danuta Czechmanowska
Telefon: 12 616 58 06
Adres e-mail: Danuta.Czechmanowska@um.krakow.pl
Zakres: otwarte konkursy ofert, małe granty w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców, program „Otwarty Kraków”


Imię i nazwisko: Wiktor Hunek
Telefon: 12 616 52 67
Adres e-mail: Wiktor.Hunek@um.krakow.pl
Zakres: małe granty w zakresie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz upowszechniania i ochrony wolności  i praw człowieka


Imię i nazwisko: Natalia Kotyza
Telefon: 12 616 78 21
Adres e-mail: Natalia.Kotyza@um.krakow.pl
Zakres: otwarte konkursy ofert, małe granty w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców, program „Otwarty Kraków”


Imię i nazwisko: Beata Byszewska
Telefon: 12 616 50 75
Adres e-mail: Beata.Byszewska@um.krakow.pl
Zakres: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych


Imię i nazwisko: Bożena Opach
Telefon: 12 616 78 06
Adres e-mail: Bozena.Opach@um.krakow.pl
Zakres: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym


Imię i nazwisko: Marek Jachowicz
Telefon: 12 616 78 07
Adres e-mail: Marek.Jachowicz@um.krakow.pl
Zakres: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym


Imię i nazwisko: Agnieszka Markielowska
Telefon: 12 616 97 86
Adres e-mail: Agnieszka.Markielowska@um.krakow.pl
Zakres: Referat ds. Zdrowia


Imię i nazwisko: Adriana Śmiałek
Telefon: 12 616 91 98
Adres e-mail: Adriana.Smialek@um.krakow.pl
Zakres: Referat ds. Zdrowia

Wydział Spraw Administracyjnych


Imię i nazwisko: Elżbieta Bielska
Telefon: 12 616 94 58
Adres e-mail: Elzbieta.Bielska@um.krakow.pl

Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji


Imię i nazwisko: Angelika Sałapa-Gicala
Telefon: 12 616 19 65
Adres e-mail: Angelika.Salapa@um.krakow.pl


Imię i nazwisko: Natalia Biernat
Telefon: 12 616 19 77
Adres e-mail: Natalia.Biernat@um.krakow.pl


Imię i nazwisko: Agnieszka Sikora
Telefon: 12 616 19 68
Adres e-mail: Agnieszka.Sikora1@um.krakow.pl

Klimat - Energia - Gospodarka Wodna


Imię i nazwisko: Teresa Majka
Telefon: 12 323 30 62
Adres e-mail: tmajka@kegw.krakow.pl

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie


Imię i nazwisko: Przemysław Podkowa
Telefon: 12 650 39 56
Adres e-mail: ppodkowa@mcoo.krakow.pl

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie


Imię i nazwisko: Małgorzata Stachel
Telefon: 12 411 41 21 wew. 107
Adres e-mail: ms.administracja@mcpu.krakow.pl


Imię i nazwisko: Mateusz Kasprzak
Telefon: 12 411 41 21 wew. 107
Adres e-mail: ms.administracja@mcpu.krakow.pl

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie


Imię i nazwisko: Karolina Piechota
Telefon: 12 616 61 59
Adres e-mail: karolina.piechota@zbk.krakow.pl


Imię i nazwisko: Magdalena Adamska
Telefon: 12 616 61 60
Adres e-mail: magdalena.adamska@zbk.krakow.pl

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie


Imię i nazwisko: Joanna Kubas
Telefon: 12 616 93 07
Adres e-mail: jkubas@zis.krakow.pl


Imię i nazwisko: Katarzyna Sokołowska
Telefon: 12 616 96 11
Adres e-mail: ksokolowska@zis.krakow.pl

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie


Imię i nazwisko: Angelika Książek
Telefon: 12 201 02 60
Adres e-mail: aksiazek@zzm.krakow.pl

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie


Imię i nazwisko: Marta Konturek
Telefon: 12 686 82 14
Adres e-mail: konturek@gupkrakow.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie


Imię i nazwisko: Karol Pytlarski
Telefon: 12 616 54 76
Fax: 12 616 54 28
Adres e-mail: karol.pytlarski@mops.krakow.pl
Zakres: koordynacja współpracy


Imię i nazwisko: Anna Krukowska
Telefon: 12 616 54 62
Fax: 12 616 54 28
Adres e-mail: anna.krukowska@mops.krakow.pl
Zakres: koordynacja współpracy


Imię i nazwisko: Anna Szczepańska
Telefon: 12 616 54 88
Fax: 12 616 54 28
Adres e-mail: anna.szczepanska@mops.krakow.pl
Zakres: koordynacja współpracy


Imię i nazwisko: Magdalena Stręk-Zachuta
Telefon: 12 425 75 57
Fax: 12 643 07 06
Adres e-mail: magdalena.strek@mops.krakow.pl
Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna (pomoc bezdomnym)


Imię i nazwisko: Iwona Dojka
Telefon: 12 425 75 57
Fax: 12 643 07 06
Adres e-mail: iwona.dojka@mops.krakow.pl
Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna (pomoc bezdomnym)


Imię i nazwisko: Ewelina Grudz
Telefon: 12 616 53 32
Fax: 12 616 54 28
Adres e-mail: ewelina.grudz@mops.krakow.pl
Zakres: wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej


Imię i nazwisko: Monika Pachel
Telefon: 12 616 54 75
Adres e-mail: Monika.Pachel@mops.krakow.pl
Zakres: wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej


Imię i nazwisko: Jolanta Michalik-Dobek

Telefon: 12 616 54 41
Fax: 12 616 54 28
Adres e-mail: jolanta.michalik@mops.krakow.pl
Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej


Imię i nazwisko: Danuta Korda
Telefon: 12 616 53 26
Fax: 12 616 54 28
Adres e-mail: danuta.korda@mops.krakow.pl
Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


Imię i nazwisko: Katarzyna Bryja
Telefon: 12 616 54 74
E-mail: katarzyna.bryja@mops.krakow.pl

Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (pomoc specjalistyczna dla osób starszych i niepełnosprawnych)


Imię i nazwisko: Jolanta Habina
Telefon: 12 616 54 24
Fax: 12 616 54 28
Adres e-mail: jolanta.habina@mops.krakow.pl
Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (pomoc specjalistyczna dla osób starszych i niepełnosprawnych)


Imię i nazwisko: Dorota Poręba
Telefon: 12 616 54 54
Fax: 12 616 54 28
Adres e-mail: dorota.poreba@mops.krakow.pl
Zakres: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych


Imię i nazwisko: Aleksandra Frach
Telefon: 12 616 54 77
Fax: 12 616 54 28
E-mail: aleksandra.frach@mops.krakow.pl
Zakres: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych


Imię i nazwisko: Danuta Pająk-Bener
Telefon: 660 637 853, 660 637 855, 603 135 220
Adres e-mail: danuta.pajak@mops.krakow.pl
Zakres: zadania zlecane podmiotom niepublicznym w ramach realizacji projektów unijnych


Imię i nazwisko: Łukasz Hobot
Telefon: 660 637 853, 660 637 855, 603 135 220
Adres e-mail: lukasz.hobot@mops.krakow.pl
Zakres: zadania zlecane podmiotom niepublicznym w ramach realizacji projektów unijnych

Wyżej wymienione osoby realizują swoje zadania zgodnie z Zarządzeniem Nr 1687/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2022 r. w sprawie koordynacji współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz usprawnienia przepływu informacji zewnętrznej i wewnętrznej dotyczącej tej współpracy.

Koordynowanie działań w zakresie współpracy samorządu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego należy do zakresu działania Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.