górne tło

Ogłoszono konkurs dotyczący szkoleń

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków „TRAINING AND CONFERENCES-2017” w ramach Programu Herkules III 2014-2020 (Hercule III Programme 2014-2020). Jednym z tematów jest „Targeted, specialised training” („Ukierunkowane, specjalistyczne szkolenie”).

Program HERCULE III 2014-2020 ma na celu ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej, przeciwdziałanie i zwalczanie oszustw, korupcji i innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii.

W ramach naboru określone zostały trzy tematy:

  1. „Targeted, specialised training” („Ukierunkowane, specjalistyczne szkolenie”) (nabór nr HERCULE-TC-2017-01).
  2. „Conferences” („Konferencje”) (nabór nr HERCULE-TC-2017-02).
  3. „Exchanges of staff” („Wymiany pracowników”) (nabór nr HERCULE-TC-2017-03).

W zakres tematu „Targeted, specialised training” wchodzi organizacja szkoleń dla pracowników zatrudnionych przez kwalifikujące się organy wymienione w art. 6 rozporządzenia nr 250/2014 ("Ukierunkowane specjalistyczne szkolenia") w dziedzinach mających znaczenie dla ochrony interesów finansowych Unii ("dochodzenia w sprawie PIF"), takich jak:

Do składania wniosków o dotację uprawnione są:

Jeden podmiot może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek.

Działania muszą się rozpocząć przed końcem 2017 r. i nie mogą trwać dłużej niż 15 miesięcy.

Całkowity budżet przeznaczony na wszystkie tematy w konkursie wynosi 1 000 000 Euro. Maksymalny poziom dotacji wynosi 80% kosztów kwalifikowanych. Minimalny budżet projektu wynosi 50 000 Euro.

Termin ostateczny składania wniosków upływa dnia 9 sierpnia 2017 r., godz. 17:00.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/topics/hercule-tc-2017-01.html

dolne t�o