górne tło

Ogłoszono konkurs dotyczący organizacji konferencji

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków „TRAINING AND CONFERENCES-2017” w ramach Programu Herkules III 2014-2020 (Hercule III Programme 2014-2020). Jednym z tematów jest „Conferences” („Konferencje”).

Program HERCULE III 2014-2020 ma na celu ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej, przeciwdziałanie i zwalczanie oszustw, korupcji i innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii.

W ramach naboru wybrane zostały trzy tematy:

  1. „Targeted, specialised training” („Ukierunkowane, specjalistyczne szkolenie”) (nabór nr HERCULE-TC-2017-01).
  2. „Conferences” („Konferencje”) (nabór nr HERCULE-TC-2017-02).
  3. „Exchanges of staff” („Wymiany pracowników”) (nabór nr HERCULE-TC-2017-03).

W zakres tematu „Conferences” wchodzi upowszechnianie wiedzy i najlepszych praktyk podczas konferencji, warsztatów lub seminariów („Konferencje”) dla pracowników zatrudnionych przez kwalifikujące się organy wymienione w art. 6 rozporządzenia 250/2014, a także niezależnych ekspertów i naukowców działających na rzecz ochrony interesów finansowych Unii. Przewidziano następujące tematy:

  1. Identyfikacja ryzyka i luk w zagrożeniach interesów finansowych Unii są narażone na: nowe schematy oszustw lub przestępstw popełnionych przeciwko interesom finansowym Unii, w tym wpływ wdrażania nowych technologii, takich jak wirtualne waluty (blokada)
  2. podnoszenie świadomości na temat konkretnych wskaźników nadużyć („czerwone flagi”), które mogą charakteryzować przestępstwa przeciwko interesom finansowym Unii.

Do składania wniosków o dotację uprawnione są:

Jeden podmiot może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek.

Działania muszą się rozpocząć przed końcem 2017 r. i nie mogą trwać dłużej niż 15 miesięcy.

Całkowity budżet przeznaczony na wszystkie tematy w konkursie wynosi 1 000 000 Euro. Maksymalny poziom dotacji wynosi 80% kosztów kwalifikowanych. Minimalny budżet projektu wynosi 50 000 Euro.

Termin ostateczny składania wniosków upływa dnia 9 sierpnia 2017 r., godz. 17:00.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/topics/hercule-tc-2017-02.html

dolne t�o