górne tło

KDO ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

11 lipca 2017 roku została powołana Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom działa na podstawie Zarządzenia Nr 3216/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Serdecznie zapraszam na  otwarte posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom w Krakowie, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2024 roku (środa) o godzinie 10.00 w siedzibie MCPU w Krakowie przy ul. Rozrywka 1, pok. 18
 

Proponowany porządek obrad Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie zgromadzonych osób oraz ustalenie obecności członków KDO ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom na podstawie listy.
 2. Prezentacja aktualnej oferty profilaktycznej, terapeutycznej oraz pomocowej organizacji wchodzących w skład KDO, wymiana informacji o planowanych przedsięwzięciach, projektach, etc.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego proszone są o kontakt mailowy: ms.administracja@mcpu.krakow.pl


Skład Komisji:

 1. Fundacja Nowe Centrum,
 2. Fundacja "Zdrowie dla Budowlanych"
 3. Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA,
 4. Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu,
 5. Stowarzyszenie "W dobrą stronę",
 6. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRĄG,
 7. Stowarzyszenie MONAR,
 8. Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień
 9. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”
 10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie,
 11. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.


 

Prezydium Komisji:

 1. Przewodnicząca: Katarzyna Pytko - Kiełkowska - Stowarzyszenie „W dobrą stronę”, e-mail: katarzynapytko.swds@gmail.com
 2. Wiceprzewodnicząca: Agata Junger-Kłosowska - Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, e-mail: agatajunger@unimed-nzoz.pl
 3. Sekretarz: Joanna Pęska – Fundacja „Zdrowie dla Budowlanych”, e-mail: alkomed@gmail.com

 

Przedstawiciel Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie: Małgorzata Stachel, e-mail: ms.administracja@mcpu.krakow.pl

 

Dokumenty Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom