górne tło

Posiedzenie KRDPP III kadencji w dniu 4 września 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji w dniu 4 września 2017 r.

Protokół nr 7/2017 z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

PDF

Lista obecności członków Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu w dniu 4 września 2017 r. /Załącznik nr 1 do protokołu/.

PDF

Lista obecności przedstawicieli Komisji Dialogu Obywatelskiego na posiedzeniu w dniu 4 września 2017 r. /Załącznik nr 2 do protokołu/.

PDF

Uchwała nr 10/2017/III KRDPP/24 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 4 września 2017 r. w sprawie opinii do projektu dokumentu pn. „Tu chcę żyć. Kraków 2030. Strategia Rozwoju Krakowa”.

PDF