górne tło

Program mini grantów Fundacji LOTTO

Fundacja wspiera inicjatywy innych organizacji non-profit  ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury.

Fundacja LOTTO udziela wsparcia podmiotom, które nie prowadzą działalności gospodarczej (organizacje non-profit). Są to m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego.

Fundacja wspiera inicjatywy innych organizacji non-profit  ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury.

 Wsparcie nie można uzyskać na następujące obszary działań:

Wnioski są rozpatrywane na bieżąco, przy czym maksymalny czas udzielenia odpowiedzi od momentu złożenia wniosku wynosi 14 dni. Brak odpowiedzi Fundacji w terminie 14 dni oznacza nieprzyjęcie wniosku i nieudzielenie wsparcia.

O wsparcie można się ubiegać przez cały rok kalendarzowy.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.fundacjalotto.pl/program-mini-grantow/

dolne t�o