górne tło

Ogłoszono konkurs Funduszu Obywatelskiego

Fundacja dla Polski (jako podmiot zarządzający Funduszem) zaprasza do zgłaszania inicjatyw obywatelskich w pierwszym otwartym konkursie Funduszu Obywatelskiego.

Poszukiwane są inicjatywy, które:

  1. mieszczą się w co najmniej jednym z obszarów wspieranych przez Fundusz:
  1. preferowane są inicjatywy angażujące obywateli, w tym społeczności lokalne;
  2. preferowane są inicjatywy, które korzystają również z innych zasobów (np. sal, wolontariuszy, lokalnie zebranych środków).
  3. zrealizowane będą najpóźniej do 15 grudnia 2018 r.

W konkursie mogą wziąć udział zarejestrowane w Polsce:

Fundusz wspierać będzie tylko te organizacje, których działalność zbieżna jest z ideą i celami Funduszu, i które kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych Jedność w różnorodności z września 2017.
Jedna organizacja może zgłosić tylko jeden wniosek.

Na wsparcie działań w ramach konkursu przeznaczono łącznie 100 tys. zł. Średnia wysokość grantu to 10 tys. zł. Nie jest wymagany wkład własny.

Nabór wniosków w ramach konkursu jest dwuetapowy:

Pytania dotyczące konkursu można zadawać telefonicznie pod numerem 22 542 58 80 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00 (czynny od 15.02.2018).

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.funduszobywatelski.pl/konkurs-grantowy

dolne t�o