górne tło

Program Sample Translations ©POLAND

Celem Programu Sample Translations ©POLAND powołanego przez Instytut Książki jest promocja literatury polskiej za granicą poprzez zachęcenie tłumaczy do przedstawiania polskich książek zagranicznym wydawcom.

Adresatami Programu są tłumacze literatury polskiej.

W ramach programu można sfinansować do 20 stron próbnego przekładu (x 1800 znaków).

Aby wziąć udział w programie wnioskodawca/tłumacz musi złożyć:

Instytut Książki rozpatruje wnioski składane na bieżąco.

Uzyskanie grantu w ramach Programu Sample Translations ©POLAND nie ma wpływu na możliwość składania przez wydawcę książki wniosku o dofinansowanie przekładu w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://instytutksiazki.pl/sample-translations,dotacje,262,sample-translations-%C2%A9poland.html%20%20%20%20www.umk

 

dolne t�o