górne tło

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2018 - ochrona środowiska


  1. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – IV edycja (służby miejskie)”.
  2. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – IV edycja (przedszkola i szkoły).
  3. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Promocja pszczoły miodnej i jej roli w bioróżnorodności”.