górne tło

Otwarte konkursy ofert, rok 2018 - Biuro ds. Ochrony Zdrowia

 

 

 

 

 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2018 r. pn. Utworzenie Centrum Rehabilitacji Osób po Amputacjach

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania pn.: Utworzenie Centrum Rehabilitacji Osób po Amputacjach

Zarządzenia Nr 3129/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.11.2018 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania pn.: Utworzenie Centrum Rehabilitacji Osób po Amputacjach.

 


Otwarty uzupełniający konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla organizacji pozarządowych

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenia Nr 3128/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.11.2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego.