górne tło

X edycja akcji PODZIELMY SIĘ CIEPŁEM

Już po raz 10. została zorganizowana akcja „Podzielmy się ciepłem”. Czeki na dofinansowanie rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę otrzymało 45 krakowskich organizacji pozarządowych. Wręczyli je prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego Ryszard Langer, prezes MPEC SA Jan Sady, dyrektor Oddziału nr 1 w Krakowie EDF Polska SA Leszek Ziobro oraz prezes CEZ Skawina SA Martin Hančar.

Darczyńcy: EDF Polska SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie, CEZ Skawina SA oraz Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie przekazali 150 tysięcy złotych, które trafiły do krakowskich organizacji pozarządowych. Darowizny otrzymało 45 krakowskich organizacji pozarządowych.

Foto kronika Miasta Krakowa

Lista beneficjentów X edycji akcji "Podzielmy się ciepłem".

 1. Krakowska Rada Niepełnosprawnych,
 2. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko",
 3. Fundacja im. Świętej Scholastyki,
 4. Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
 5. Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie,
 6. MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom iChorym na Mukowiscydozę,
 7. Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych,
 8. Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie" Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami,
 9. Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "KLIKA",
 10. Korczakowska Republika Dziecięca DYLINIARNIA,
 11. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie,
 12. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei,
 13. Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych,
 14. Caritas Archidiecezji Krakowskiej,
 15. Małopolska Fundacja Dom Kombatanta Rzeczpospolitej Polskiej - Muzeum Czynu Zbrojnego,
 16. Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera,
 17. Małopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
 18. Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski,
 19. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie,
 20. Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych "EMAUS",
 21. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego - Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie,
 22. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Schorzeniami Neurologicznymi "CHMURKA",
 23. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej,
 24. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym przez Los,
 25. Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium Et Spes,
 26. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski "Dom Nadziei",
 27. Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie,
 28. Stowarzyszenie Siemacha
 29. Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. Św. Łazarza",
 30. Oddział Miejski Krakowski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
 31. Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła,
 32. Bank Żywności w Krakowie,
 33. Fundacja Czas Dzieci,
 34. Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo,
 35. Krakowskie Forum OrganizacjiSpołecznych KraFOS,
 36. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Krakowska,
 37. Fundacja Pomocy Rodzinie w Wychowaniu Dom dla Dziecka,
 38. Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Krakowie Zarząd Wojewódzki,
 39. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przystanek Betlejem",
 40. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka,
 41. Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział Krakowski,
 42. Galicyjska Fundacja "Wsparcie, Integracja, Rozwój",
 43. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Wspólna Radość,
 44. Fundacja Ukryte Skrzydła,
 45. Jednostka Terenowa Stowarzyszenia Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo przy Parafii NMP z Lourdes w Krakowie.