górne tło

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2018 - rewitalizacja

 

Ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji złożonych w roku 2018 w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

 1. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Warsztaty samoobrony i asertywności dla dziewcząt i dorosłych kobiet”.
   
 2. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty nr 8 na realizację zadania publicznego pt. „TUTAJ”

 3. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Międzypokoleniowy pomost”.

 4. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Moja dzielnica - portrety zdjęte z natury”.
 5. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Sport przeciw wykluczeniu”.

 6. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Realizacja filmu dokumentalnego z udziałem mieszkańców ulic: Wietora i Chmielowskiego „PO SĄSIEDZKU”.

 7. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Stworzenie i otwarcie ścieżki zdrowia wraz z przeprowadzeniem zajęć , na rewitalizowanym obszarze przy ul. Parkowej 12a"-uwagi można zgłaszać do 6 czerwca 2018 r.
 8. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. "VII Bal na Stawach" realizowanego przez  Fundację Pro Artem - uwagi można zgłaszać do 22 maja 2018r.
 9. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. "Wakacyjne haftowanie na zielonym dywanie" realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski - uwagi można zgłaszać do 22 maja 2018r.