górne tło

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2018 - kultura

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Wydanie Almanachu 2018 w ramach XXIII Festiwalu Międzynarodowych Spotkań Artystyczno - Literackich pn. Pożegnanie Lata Pisarzy i Artystów 2018.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 2 października 2018 r.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Adam Macedoński – patriota, opozycjonista, twórca” – montaż i pokazy filmu, spotkania z Bohaterem.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 25 maja 2018 r.