górne tło

Konkurs Komisji Europejskiej w ramach Programu Kreatywna Europa

Komisja Europejska ogłosiła konkurs w ramach Programu Kreatywna Europa: pn.: „Zaprojektowanie i zarządzanie działaniami związanymi z tworzeniem sieci i budowaniem potencjału dla lokalizacji wyróżnionych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego (European Heritage Label)”.

Celem konkursu jest wytypowanie koordynatora (pojedynczej osoby prawnej lub konsorcjum organizacji), który uruchomi działania networkingowe, związane z budowaniem potencjału oraz wymianą doświadczeń pomiędzy miejscami wyróżnionymi Znakiem Dziedzictwa Europejskiego (EHL), a także zajmie się komunikacją i promocją wspomnianej wyżej akcji. Poprzez powyższe zabiegi te przyczynić się mają do:

Na wsparcie realizacji projektu przeznaczono środki w wysokości 500 tys. euro. Do dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt. Dofinansowanie wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach niniejszego konkursu wnioskodawcą może być podmiot:

Wniosek może być złożony przez:

lub

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 3 stycznia 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowe pod adresem: http://kreatywna-europa.eu/znak-dziedzictwa-europejskiego-tworzenie-sieci-i-budowanie-potencjalu-nowe-wezwanie-do-skladania-wnioskow/

dolne t�o