górne tło

Ogłoszono konsultacje projektu „Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2018-2023”

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2018-2023”.

Konsultacje przeprowadzane są w okresie od 10 października do 31 października 2018 r.

Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2018-2023” został opracowany jako kontynuacja i rozszerzenie Programu aktywizacji społecznej młodzieży „Młody Kraków”, realizowanego przez Urząd Miasta Krakowa w latach 2009-2018 na podstawie uchwały Rady Miasta LXX/908/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku.

Celem głównym Programu jest stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta młodzieży, mieszkającej, uczącej się lub pracującej w Krakowie oraz wzmacnianie u niej postaw zaangażowania obywatelskiego, przedsiębiorczości i otwartości na innych.

Dokument poddany konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym dostępny jest:

Uwagi do projektu dokumentu można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 r. na:

Uwagi można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie „Dialog społeczny” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa lub w formie papierowej dostępnej w podanych powyżej lokalizacjach.

Dokumenty do pobrania.

dolne t�o