górne tło

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2019 - pomoc społeczna

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ul. Michała Ossowskiego 5, 30-656 Kraków dotyczącej realizacji zadania pn. "Prowadzenie Świetlicy Dziennej dla Osób Bezdomnych przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 28.11.2019 r. osobiście lub w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Floriana, ul. Warszawska 1B, 31-155 Kraków dotyczącej realizacji zadania pn. Realizacja zadania publicznego, z zakresu działalności charytatywnej, polegające na udzielaniu pomocy w formie odzieży (czapek i szalików) dla osób bezdomnych, ubogich i wykluczonych społecznie w ramach III Światowego Dnia Ubogich".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 4.11.2019 r. osobiście lub w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Plac Mariacki 5, 31-042 Kraków dotyczącej realizacji zadania pn. Realizacja zadania publicznego, z zakresu działalności charytatywnej, polegające na udzielaniu pomocy w formie odzieży (czapek i szalików) dla osób bezdomnych, ubogich i wykluczonych społecznie w ramach III Światowego Dnia Ubogich".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 4.11.2019 r. osobiście lub w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków dotyczącej realizacji zadania pn. Realizacja zadania publicznego, z zakresu działalności charytatywnej, polegające na udzielaniu pomocy w formie produktów żywnościowych oraz higienicznych dla osób bezdomnych, ubogich i wykluczonych społecznie w ramach III Światowego Dnia Ubogich".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 5.11.2019 r. osobiście lub w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Fundacji Przystań Medyczna, ul. Kraszewskiego 19/8, 30-110 Kraków dotyczącej realizacji zadania pn. Realizacja zadania publicznego, z zakresu działalności charytatywnej, polegające na udzielaniu pomocy w formie środków opatrunkowych, leków i artykułów medycznych dla osób bezdomnych, ubogich i wykluczonych społecznie w ramach III Światowego Dnia Ubogich".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 4.11.2019 r. osobiście lub w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, Al. Pokoju 7, 31-548 Kraków dotyczącej realizacji zadania pn. "Badania profilaktyczne w populacji bezdomnych w kierunku wykrywania gruźlicy".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 11.09.2019 r. osobiście lub w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Fundacji Rodzina Plus, ul. Krasickiego 18, 30-503 Kraków dotyczącej realizacji zadania: Prowadzenie, w okresie od 5 sierpnia 2019 r. do 16 sierpnia 2019 r. w lokalu Fundacji Rodzina Plus na trenie Dzielnicy X w Krakowie Placówki Wsparcia Dziennego „Dla Rodziny” prowadzonej w formie opiekuńczej zapewniającej 20 miejsc.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10.07.2019 r. osobiście w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, Al. Pokoju 7, 31-548 Kraków dotyczącej realizacji zadania pn. "Badania profilaktyczne bezdomnych w kierunku wykrywania gruźlicy".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 4.06.2019 r. osobiście lub w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

Ogłoszenie