górne tło

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2019 - ochrona środowiska

1. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna –V edycja (dzieci, młodzież i dorośli)”.

2. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna –V edycja (spółdzielnie mieszkaniowe)”.

3. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Zielona godzina” – zajęcia edukacji ekologicznej w dzikiej przyrodzie Krakowa dla przedszkoli i szkół jako element kształtowania świadomości ekologicznej, promocji zdrowia i dziedzictwa przyrodniczego miasta.

4.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „ Mikrowyprawy w wielkim mieście” – dla małych i dużych odkrywców natury – weekendowe, rodzinne spacery przyrodniczo-edukacyjne w dzikiej przyrodzie Krakowa jako element nowoczesnej edukacji ekologicznej, kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców miast oraz promocji dziedzictwa przyrodniczego miasta.