górne tło

Konkurs ofert dot. punktu informacyjnego dla obcokrajowców

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert oraz naboru na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: Punkt informacyjny dla obcokrajowców. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 18 lutego 2019 roku o godz. 15.00.

Zaplanowane przedsięwzięcie powinno wpisywać się w zakres przedmiotowy zadań określonych w uchwale nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu ''Otwarty Kraków''.

Punkt Informacyjny z poradami w językach obcych powinien realizować następujące cele:

  1. zwiększenie wiedzy cudzoziemców na temat ich praw i obowiązków oraz kwestii związanych z życiem w mieście np. w następujących obszarach:
  1. wzrost zaangażowania obywatelskiego cudzoziemców mieszkających w Krakowie oraz ich integracji z mieszkańcami Krakowa np. poprzez:
  1. wzmocnienie działań informacyjno-promocyjnych w obszarze integracji cudzoziemców w Krakowie, w tym:
  1. obsługa w Punkcie Informacyjnym minimum w językach: polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim.

Gmina Miejska Kraków w roku 2018 przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania 200 000 złotych.

Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty dot. konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.