górne tło

Od 20 lat „Kocham Kraków z wzajemnością”

W piątek, 31 maja na Rynku Głównym w Krakowie zainaugurowana zostanie XX edycja Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami „Kocham Kraków z wzajemnością” – Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami.

- Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami to cenna inicjatywa zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i dla tych, którzy się nimi zajmują - powiedział zastępca prezydenta miasta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej Andrzej Kulig. Podkreślił, że nie byłoby możliwe przygotowanie tak bogatego programu tygodnia bez wsparcia organizacji pozarządowych.

Andrzej Kulig dodał, że aktywnie współpracuje z miastem około 120 organizacji pozarządowych w obszarze niepełnosprawności, otrzymujących dotacje w konkursach. Rocznie na ten cel przekazywanych jest około 1 miliona 800 tysięcy złotych.

- Chcemy, aby Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami trafił do jak najliczniejszej grupy odbiorców tak, aby idea integracji i społeczeństwa, w którym każdy może realizować swoje pasje, stawała się faktem – powiedział pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych Bogdan Dąsal.

Jubileuszowa edycja jednej z największych imprez integracyjnych w Polsce będzie miała specjalną oprawę i potrwa od 31 maja do 6 czerwca. Oficjalne otwarcie wydarzenia nastąpi o 11.30 na krakowskim rynku. W programie wydarzenia są kiermasze prac artystycznych, zajęcia, warsztaty rękodzielnicze, plenerowe pokazy, zawody zręcznościowe i wiele innych aktywności. Gwiazdą imprezy inaugurującej będzie Marek Piekarczyk, którego koncert uświetni wydarzenie.

Trwające do 6 czerwca obchody będą intensywne i różnorodne. Koncerty, przedstawienia teatralne, warsztaty plastyczne, czy zawody sportowe – to wszystko czekać będzie na mieszkańców Krakowa i całego regionu. Kraków od 31 maja przez siedem dni będzie promował osiągnięcia osób z niepełnosprawnościami, ich determinację i talenty. Szczegółowe informacje w programie XX Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami.

Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami „Kocham Kraków z wzajemnością” jest elementem szerokiej polityki miasta skierowanej na wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, a ponadto odzwierciedla nowoczesne podejście do niepełnosprawności zawarte w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, które odchodzi od podejścia opiekuńczego i charytatywnego a zamierza w kierunku włączającego i wyrównującego szanse. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami jest działaniem priorytetowym w naszej gminie, czego dowodem jest wiele nowych działań podjętych na rzecz tej grupy społecznej. Przykładem jest wprowadzony w 2017 r. oraz rozszerzony o nową grupę odbiorców w 2018 r. innowacyjny w skali kraju program „Kraków dla rodzin N”, który dzięki systemowi ulg i zniżek wspiera rodziny z  niepełnosprawnym dzieckiem. Program był odpowiedzią na postulaty środowisk osób  z niepełnoprawnościami.

Ponadto Gmina Miejska Kraków jako pierwsza w Polsce od marca 2019 roku wypłaca świadczenie 500 zł dla najbardziej potrzebującej grupy opiekunów osób niepełnosprawnych  korzystający do tej pory z pomocy w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Wprowadzenie tego świadczenia uruchomiło falę zainteresowania innych Gminy z terenu naszego kraju, które wzorem Krakowa myślą o wsparciu mieszkańców z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów.

Zobacz także: