górne tło

Podprogram „Wartość Dodana” Fundacji Solidarności Międzynarodowej - wsparcie na podniesienie jakości realizowanego projektu

Celem Podprogramu „Wartość Dodana” jest podniesienie jakości projektów realizowanych przez polskie lub lokalne podmioty na rzecz państw, w których działania prowadzi Fundacja Solidarności Międzynarodowej.

Celem Podprogramu „Wartość Dodana” jest podniesienie jakości projektów realizowanych przez polskie lub lokalne podmioty na rzecz państw, w których działania prowadzi Fundacja Solidarności Międzynarodowej.

Wspierane projekty muszą się mieścić w priorytetach Fundacji określonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i w Rocznym Programie Współpracy Rozwojowej:

Wsparcie polega na pokryciu wskazanych przez Wnioskującego kosztów nowego, polskiego komponentu w projektach już realizowanych przez Wnioskującego. Jako komponent traktuje się m.in. udział polskiego eksperta, tłumaczenie polskiej publikacji w projekcie, wyjazd uczestników projektu do Polski, dodanie języka polskiego do języków projektu itp.

Maksymalna wysokość dofinansowania to równowartość 20 000 zł dla jednej organizacji w jednym roku kalendarzowym.

O pokrycie kosztów może wnioskować podmiot odpowiedzialny za realizację projektu lub osoba przez niego upoważniona, na co najmniej 21 dni kalendarzowych przed realizacją komponentu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:  https://solidarityfund.pl/2019/10/04/wartosc-dodana/