górne tło

Program Kreatywna Europa – nabór do obszaru grantowego Wsparcie na uzyskanie dostępu do rynków

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie Kreatywna Europa – podprogram MEDIA obszaru grantowego „Wsparcie na uzyskanie dostępu do rynków”.

W ramach obszaru grantowego „Wsparcie na uzyskanie dostępu do rynków” istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na rzecz organizacji wydarzeń, działań, które mają na celu promocję europejskich utworów audiowizualnych oraz ułatwienie profesjonalistom dostępu do rynków w Europe i poza kontynentem.

Podmioty mogą wnioskować o dofinansowanie projektów z zakresu:

Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów organizujących wydarzenia branżowe, mające na celu promocję europejskich utworów audiowizualnych oraz tworzące i rozwijające narzędzia internetowe ułatwiające dostępu do rynków europejskich profesjonalistom. Wnioski mogą składać następujące podmioty, mające siedzibę w jednym z państw uczestniczących w komponencie MEDIA:

Wkład finansowy Unii Europejskiej nie może przekroczyć:

Termin składania wniosków upływa w dniu 6 lutego 2020 o godz. 17:00 czasu brukselskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/dostep-do-rynkow-2/