górne tło

Obowiązujące przepisy prawa dla organizacji pozarządowych w czasie zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia przygotował dla organizacji pozarządowych wykaz obowiązujących przepisów prawnych w zakresie realizowanych zadań publicznych.

Poniżej przedstawiamy wykaz obowiązujących przepisów, umożliwiających podejmowanie działań w zakresie realizowanych przez podmioty III sektora zadań publicznych oraz innych form wsparcia.

Gmina Miejska Kraków dla organizacji pozarządowych:

 1. Zarządzenie nr 700/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany terminów uiszczenia opłat za korzystanie z lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych – przesunięcie terminu opłat za marzec, kwiecień i maj odpowiednio na 30 czerwca, 31 lipca i 31 sierpnia.
   
 2. Zarządzenie nr 734/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 24 marca 2020 r. w sprawie obniżenia stawek czynszowych netto z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie,  z uwagi na czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności w lokalach przez ich najemców, – stawka czynszu  obniżona do kosztów eksploatacyjnych.
   
 3. Zarządzenie nr 799/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 30 marca 2020 r. w sprawie ustalenia nowego terminu wejścia w życie zarządzenia nr 536/2020 zmieniającego zarządzenie nr 3498 w sprawie trybu i zasad najmu lokali użytkowych oraz innych części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Wł. Reymonta 20, zabudowanej stadionem sportowym pn. „Stadion Miejski im. H. Reymana” na okres od 1 miesiąca do 3 lat, na okres powyżej 3 lat oraz na czas nieoznaczony – podwyżka wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.
   
 4. Zarządzenie nr 910/2020  Prezydenta Miasta Krakowa z 14 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych rozwiązań pomocowych mających na celu wsparcie mieszkańców i przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Miasta Krakowa, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID–19 w Polsce:
 1. Uchwała nr XXXIX/992/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR XCVIII/2557/18 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych – spłata należności zawieszona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, uproszczona procedura.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zgodnie z ustawą COVID–19 organ administracji publicznej może:

Dla organizacji pozarządowych: