górne tło

Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO

„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” – to konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, powołanych do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, stowarzyszeń, fundacji, zarejestrowanych na terenie RP.

Chcąc przeciwdziałać skutkom epidemii COVID-19 zarówno w sferze zdrowia indywidualnego i społecznego, a także szeroko rozumianej gospodarki Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej postanawia wesprzeć organizację obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.

Konkurs zakłada promowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju poprzez zapewnienie możliwości uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, przy jednoczesnym umacnianiu takich wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach.

Konkurs jest realizowany w terminie od 3 lipca do 31 października 2020 r. Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu, a dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków.

W ramach konkursu organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku. Termin zakończenia konkursu może ulec zmianie w zależności od rozdysponowania budżetu przeznaczonego na jego realizację.

Organizacje, które mogą ubiegać się o dofinansowanie to:

Organizacje te muszą być zarejestrowane na terenie RP.

Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny. Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w kategoriach: transport, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie.

Każdy obóz powinien: mieć charakter sportowy, trwać co najmniej 10 dni, realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych, mieć charakter wyjazdowy (obejmować noclegi dla uczestników) i odbywać się wyłącznie na terenie Polski, być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną, być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć 1 000 zł, a dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu. Wkład własny Wnioskodawcy musi wynosić nie mniej niż 20 %.

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku w generatorze wniosków, Wnioskodawca otrzyma informację o decyzji drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/