górne tło

KONGRES PRO NGO - dnia 01.10.2020 r. o 11:00 ruszyły zapisy do udziału w Kongresie Pro NGO, który odbędzie się 21.10.2020 r., w trybie online.

 

Kongres Pro NGO

 

            Dnia  01.10.2020 r. o 11:00 ruszyły zapisy do udziału w Kongresie Pro NGO, który odbędzie się 21.10.2020 r., w trybie online. Kongres Pro NGO to ogólnopolskie wydarzenie dedykowane organizacjom pozarządowym. Udział w Kongresie jest bezpłatny, a dla uczestników przygotowane jest 1000 miejsc.

            Prelegentami wydarzenia będą m.in. Jasiek Mela (ambasador Fundacji Pro NGO, mówca i motywator), Zyta Machnicka (CEO, główny strateg i  trener), Michał Kądziołka (wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie), Agata Goor (koordynator Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Enea) i wiele innych osób wyróżniających się w środowisku korporacyjnym, sektorze państwowym – przedstawiciele urzędów, a także związanych z pracą w trzecim sektorze. 

            Kongres podzielony na 4 panele tematyczne, będzie poruszał zagadnienia z obszarów współpracy z biznesem, urzędami,
a także wykorzystywania nowych technologii w komunikacji i docieraniu do odbiorców. Ponadto osoby związane z pracą
w organizacjach pozarządowych podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu fundacji. Celem wydarzenia jest rozwój organizacji pozarządowych w Polsce oraz dostarczenie wiedzy dotyczącej aktualnych tematów i zagadnień istotnych dla NGO. Kongres Pro NGO to wyjątkowa okazja do ugruntowania wiedzy, poznania nowych rozwiązań i profesjonalizacji działań. Każdy panel porusza inny problem, a doświadczone grono ekspertów i praktyków podzieli się z słuchaczami swoim bogatym doświadczeniem.

Harmonogram

9.00 – Rozpoczęcie Kongresu Pro NGO

9.10 – 10.40 – Panel I. Rola urzędów we współpracy z NGO.

Prelegenci:

Michał Góra – Kierownik Działu Ekonomii Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie,

Michał Kądziołka – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, wykładowca akademicki,

Joanna Glezman – Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, kieruje Biurem Dialogu Społecznego
i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

11.00 – 12.30 Panel II. Firmy i korporacje – cechy skutecznej współpracy.

Prelegenci:

Zyta Machnicka - CEO, główny strateg i trener w hubie edukacyjnym Lightness, autorka książki “Lepszy pracodawca”,

Ewa Szymkowska-Nowak - Menedżer ds. CSR w UBS w Polsce, odpowiedzialna za programu wolontariatu pracowniczego w firmie oraz zarządzanie projektami na rzecz lokalnej społeczności,

Agata Goor – Członek Zarządu Fundacji Enea, doświadczony menadżer CSR, obecnie kieruje Biurem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Enei.

 

13.00 – 14.30 Panel III. Jak ONI to zrobili?

Prelegenci:

Jasiek Mela – Podróżnik, społecznik oraz mówca motywacyjny,

Łukasz Salwarowski – Prezes Stowarzyszenia MANKO, ekonomista, socjolog, działacz społeczny, dziennikarz i wydawca mediów. Redaktor naczelny magazynu Ogólnopolski Głos Seniora.

14.30 – 15.00 Przerwa

 

15.00 – 16.30 Panel IV. “Nowe” w służbie społeczeństwu.

Tomasz Bołcun – Brand Manager w ClickMeeting,

Adrian Wojtuń – Email marketing specialist,

Tomasz Chołast – pomysłodawca i współzałożyciel serwisu zrzutka.pl.

 

16.30 – 16.45 – Zakończenie Kongresu Pro NGO


            Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia, prelegentów oraz zapisów znajduje się na stronie Fundacji Pro NGO, która jest organizatorem tego wydarzenia. Zapraszamy NGO do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Dla uczestników planowane są rożne niespodzianki w postaci konkursów z nagrodami. Link do strony:  https://pro-ngo.pl/kongres-pro-ngo/.