górne tło

Wykaz wniosków o zawarcie partnerstwa projektowego Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

Zgodnie z procedurą zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi, w portalu ngo.krakow.pl publikowane są informacje dotyczące składanych wniosków oraz tworzonych partnerstw projektowych.

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK

ROK 2020

 

Data zgłoszenia wniosku: 04.12.2020 r.
Nazwa Organizacji Pozarządowej: Fundacja Wspierająca #OMGKRK
Adresat: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK